Рубрика: Рішення педагогічних рад

Рішення педагогічної ради від 31 травня 2021 року 0

Рішення педагогічної ради від 31 травня 2021 року

Про відрахування студентів з числа здобувачів освіти Коледжу. Бистрицький В.В., заввідділення «Фахова освіта». Ухвалили: залишити на повторний курс навчання Іванчук Христину через академічну заборгованість; відрахувати зі складу студентів коледжу Козлову Інну за самовільне припинення навчання. 2....

Рішення педагогічної ради від 26 травня 2021 року 0

Рішення педагогічної ради від 26 травня 2021 року

Про затвердження проєкту правил прийому до Новоград-Волинського медичного фахового коледжу Житомирської обласної ради на 2021 рік. Паламарчук Т.Ю. – відповідальний секретар приймальної комісії. Ухвали: затвердити зміни до правил прийому до Новоград-Волинського медичного фахового коледжу...

Рішення педагогічної ради від 19 квітня 2021 року 0

Рішення педагогічної ради від 19 квітня 2021 року

Порядок денний Про допуск студентів IV курсу до переддипломної практики та екзаменаційної сесії. Бистрицький В.В. – завідувач відділення «Фахова освіта». Ухвалили: інформацію про допуск студентів IV курсу до переддипломної практики та екзаменаційної сесії взяти...

Рішення педагогічної ради  від 11 січня 2021 року 0

Рішення педагогічної ради від 11 січня 2021 року

Аналіз освітнього процесу у коледжі за І семестр 2020-2021 н.р.   Драч М.В. – заступник директора з навчальної роботи. Ухвалили: Інформацію про особливості організації освітнього процесу у І семестрі 2020-2021 н.р. та результати складання...

Рішення педагогічної ради  від 29 грудня 2020 року 0

Рішення педагогічної ради від 29 грудня 2020 року

Про затвердження правил прийому до Новоград-Волинського медичного фахового коледжу Житомирської обласної ради на 2021 рік. Солодовник О.В. – директор коледжу. Паламарчук Т.Ю. – відповідальний секретар приймальної комісії. Ухвалили: затвердити правила прийому до Новоград-Волинського медичного...

Рішення педагогічної ради від 9 грудня 2020 року 0

Рішення педагогічної ради від 9 грудня 2020 року

Про допуск до екзаменаційної сесії студентів коледжу. Гутель О.В. – завідувач відділення профільної освіти, Паламарчук Т.Ю.  – куратор академічних груп 4 курсу спеціалізацій «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» Ухвалили: допустити до складання екзаменів студентів...

Рішення педагогічної ради від 16 листопада 2020 року 0

Рішення педагогічної ради від 16 листопада 2020 року

Адаптація студентів нового набору. Підсумки проведення профілактичного медичного огляду студентів. Мороз Н.О. – заступник директора з гуманітарної освіти та виховання, Харченко Л.С. – практичний психолог. Ухвалили: інформацію про стан адаптації студентів нового набору та...

Рішення педагогічної ради від 31 серпня 2020 року 0

Рішення педагогічної ради від 31 серпня 2020 року

Вибори секретаря педагогічної ради. 1. Про організацію освітньої діяльності коледжу та зміни в роботі структурних підрозділів.  Солодовник О.В. – директор коледжу. Ухвалили: Секретарем педагогічної ради обрати Мухаровську Н.І. Затвердити зміни в роботі структурних підрозділів...

0

Проект рішення педагогічної ради від 27.06.2019 року Аналіз роботи педагогічного колективу за 2018-2019 н.р. та завдання на 2019-2020 н.р. Колесник Л.А. – заступник директора з навчальної роботи. Вирішили: Роботу педагогічного колективу за 2018-2019 навчальний...

Проект рішення педагогічної ради від 18.04.2019 року 0

Проект рішення педагогічної ради від 18.04.2019 року

Про рівень викладання і якість знань студентів з предметів загальноосвітньої підготовки та циклів підготовки молодшого спеціаліста Драч М.В. – завідувач відділення «Лікувальна справа» Дуда-Ільчук О.П. – завідувач відділення «Сестринська справа» Вирішили: 1. Інформацію завідувачів...