Рубрика: Рішення педагогічних рад

Рішення педагогічних рад 21.10.2016 0

Рішення педагогічних рад 21.10.2016

1. Затвердити рішення педагогічної ради: 1.1.затвердити положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж»; 1.2.керівникам структурних підрозділів організувати роботу педагогічних працівників у напрямку впровадження вимог системи внутрішнього контролю; 1.3.завідувачу...

Рішення педагогічних рад 30.08.2016 0

Рішення педагогічних рад 30.08.2016

1. Затвердити рішення педагогічної ради: 1.1.секретарем педагогічної ради коледжу в 2016- 2017 н. р. обрати Савчук Наталію Анатоліївну; 1.2.затвердити план роботи педагогічних рад на 2016-2017 н. р.; 1.3.інформацію Голови приймальної комісії КВНЗ «Новоград-Волинський медичний...

Проект рішення Педагогічної ради від 06.04.16 0

Проект рішення Педагогічної ради від 06.04.16

1. Затвердити рішення педагогічної ради: 1.1. завідувачу навчально-виробничою практикою посилити контроль за  якістю проходженням студентами виробничої та переддипломної  практики; 1.2. зобов’язати студентів котрі отримали незадовільну оцінку з  диференційованого заліку виробничої практики протягом тижня  відвідувати...

Проект рішення Педагогічної ради від 18.02.16 0

Проект рішення Педагогічної ради від 18.02.16

1. Затвердити рішення педагогічної ради: 1.1. викладачам предметів природничого циклу продовжити працювати  1.2. головам ЦК сприяти поширенню досвіду роботи викладачів засобами  1.3. викладачам – предметникам проводити систематичний самоаналіз  над виконанням основних завдань, передбачених єдиним...

Проект рішення Педагогічної ради від 29.01.16 0

Проект рішення Педагогічної ради від 29.01.16

1. Затвердити рішення педагогічної ради: 1.1. педагогічному колективу медичного коледжу продовжити працювати  над виконанням основних завдань передбачених єдиним планом  роботи КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж» на 2015-2016  навчальний рік; 1.2. заступнику директора з навчальної роботи...

Проект рішення Педагогічної ради від 29.12.15 0

Проект рішення Педагогічної ради від 29.12.15

1. Затвердити рішення педагогічної ради: 1.1. головам циклових комісій  провести детальний аналіз рівня успішності  студентів за результатами зимової екзаменаційної сесії та подати  пропозиції щодо заходів спрямованих на покращення їх знань та  вмінь; 1.2. завідувачу...

Проект рішення  Педагогічної ради від 28.08.15 0

Проект рішення Педагогічної ради від 28.08.15

1. Затвердити рішення педагогічної ради: 1.1. обрати та призначити секретарем педагогічної ради на  2015- 2016 н. р.  Савчук Наталію Анатоліївну; 1.2. затвердити план роботи педагогічної ради на 2015-2016 н. р., робочі  навчальні плани відділень...

Проект рішення  Педагогічної ради від 25.11.15 0

Проект рішення Педагогічної ради від 25.11.15

1. Затвердити рішення педагогічної ради: 1.1. неухильно дотримуватися положень Закону України «Про вищу  освіту» та Статуту коледжу з питань погодження рішень з органами  студентського самоврядування, їх участі у засіданнях педагогічних  рад, комісіях, в цілому...