Науково-методична робота

Методичний кабінет є центром науково – методичної роботи  Коледжу, де зосереджуються інформаційні, нормативно – інструктивні, навчально-методичні матеріали, зразки планування та звітної документації, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників.

Робота методичного кабінету здійснюється відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти, яка ґрунтується на удосконаленні професійної підготовки педагогічних працівників, які спроможні працювати зі зростаючими потоками науково-методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології.

Центром науково-методичної роботи в коледжі є методично-інформаційний комплекс (МІК) «Крок до успіху». Комплекс координує роботу циклових комісій, підвищення професійного рівня викладачів, пропагує досягнення новаторської науки, інформує про нові публікації, методичні видання, узагальнює та поширює досвід роботи викладачів коледжу.
Методично-інформаційний комплекс «Крок до успіху» є творчою лабораторією педагогічних новаторських ідей, центром обміну досвідом роботи досвідчених викладачів, школою педагогічної майстерності молодих колег, лабораторією науково-дослідницької роботи викладачів і студентів, експериментальним майданчиком для наукової роботи творчих педагогів та пошуковців. Саме тут народжуються педагогічні ідеї, виважуються методичні рекомендації, обумовлюється доцільність посібників, методичних розробок, журнальних статей, підручників, проектів. До уваги пропонується експозиція кращих методичних розробок занять, сценаріїв виховних годин, фондових лекцій, семінарів, науково-дослідницьких проектів, санбюлетенів, пам’яток.

В структуру комплексу входять:

 • методичний кабінет
 • медико-психологічний центр «Надія»
 • конференц-зала
 • Інтернет-клуб
 • школа молодого викладача та наставництво
 • предметні циклові комісії
 • творча лабораторія
 • редакційно-видавничий відділ
 • бібліотека з читальною залою.

Робота комплексу зосереджується на вирішенні  наступних проблем:

 • адаптація педагога до професійної діяльності (молоді викладачі, наставництво);
 • розробка та впровадження інноваційних педагогічних технологій, активізація особистого творчого потенціалу викладача;
 • створення умов для активного спілкування викладачів з науковцями;
 • розвиток педагогічної майстерності, створення умов для науково-дослідної роботи;
 • формування у викладачів та студентів свідомого ставлення до національних та загальнолюдських цінностей як вищої форми особистісного розвитку.

Напрями науково-методичної роботи в коледжі:

 • організація виставок і презентація новинок психолого-педагогічної  та науково-методичної літератури;
 • поглиблена методологічно-теоретична підготовка викладачів, оволодіння  інструктивно-нормативними документами;
 • діагностика труднощів, яких  зазнають викладачі у процесі навчально- виховної роботи;
 • надання навчально-методичних консультацій викладачам, студентам, випускникам, працівникам інших закладів освіти;
 • робота з молодими викладачами (наставництво, консультування, заняття в Школі молодого викладача);
 • створення комплексу науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • підготовка опорних конспектів, лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять і самостійної роботи студентів;
 • підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін;
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес;
 • організація і проведення предметних тижнів;
 • участь викладачів у роботі обласних, регіональних методичних об'єднань ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації;
 • організація співпраці з ВНЗ ІІІ – ІУ рівнів акредитації;
 • зустрічі з науковцями, вченими, видатними діячами та презентація їх доробку;
 • презентація науково-методичного доробку викладачів Коледжу;
 • організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференцій, педагогічних читань, круглих столів, семінарів, практикумів, тренінгів тощо;
 • участь викладачів і студентів у наукових конференціях, освітніх проектах, круглих столах, семінарах, практикумах, тренінгах, майстер-класах;
 • участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад, конкурсів;
 • підготовка до друку підручників, навчальних посібників, словників, довідників, наукових статей, стендових повідомлень;
 • рецензування навчально-методичного доробку педагогічних працівників освітянської галузі;
 • вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, презентація його серед педагогів і студентів та впровадження в практику;
 • організація систематичного стажування, курсів підвищення кваліфікації   педагогічних працівників;
 • допомога викладачам у підготовці до атестації.

На базі методично-інформаційного комплексу щомісячно відбуваються засідання циклових комісій, де розглядаються та аналізуються результати  успішності студентів, навчально-виховного процесу, вдосконалення навчально-методичних комплексів та інше.