Навчально-методична робота

Мухаровська Наталія Іванівна

Викладач-методист вищої категорії, спеціаліст вищої категорії

Зінчук Ірина Святославівна

Викладач-методист II категорії, спеціаліст II категорії

Навчально-методичний кабінет є центром навчально-методичної роботи  коледжу, де зосереджуються інформаційні, нормативно-інструктивні, навчально-методичні матеріали, зразки планування та звітної документації, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, координує роботу циклових комісій, підвищення професійного рівня викладачів, пропагує досягнення новаторської науки, інформує про нові публікації, методичні видання, узагальнює та поширює досвід роботи викладачів коледжу.

Робота навчально-методичного кабінету здійснюється відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти, яка ґрунтується на удосконаленні професійної підготовки педагогічних працівників, спроможних працювати зі зростаючими потоками навчально-методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології. Навчально-методичний кабінет є творчою лабораторією педагогічних новаторських ідей, центром обміну досвідом роботи досвідчених викладачів, школою педагогічної майстерності молодих колег, лабораторією науково-дослідницької роботи викладачів і студентів.
Саме тут народжуються педагогічні ідеї, надаються методичні рекомендації, обумовлюється доцільність посібників, методичних розробок, журнальних статей, підручників, проектів. До уваги пропонується експозиція кращих методичних розробок занять, сценаріїв виховних годин, науково-дослідницьких проектів, санбюлетенів, пам’яток.

Навчально-методична робота зосереджена на:

 • адаптацію педагога до професійної діяльності (молоді викладачі, наставництво);
 • розробку та впровадження інноваційних педагогічних технологій, активізацію особистого творчого потенціалу викладача;
 • створення умов для активного спілкування викладачів з науковцями;
 • розвиток педагогічної майстерності викладача;
 • формування у викладачів та студентів свідомого ставлення до національних та загальнолюдських цінностей як вищої форми особистісного розвитку.

Напрями навчально-методичної роботи в коледжі:

 • організація виставок і презентація новинок психолого-педагогічної  та навчально-методичної літератури;
 • поглиблена методологічно-теоретична підготовка викладачів, оволодіння  інструктивно-нормативними документами;
 • діагностика труднощів, яких  зазнають викладачі у процесі професійної діяльності;
 • надання навчально-методичних консультацій викладачам, студентам, працівникам інших закладів освіти;
 • робота з молодими викладачами (наставництво, консультування, заняття в Школі молодого викладача);
 • створення комплексу навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • підготовка опорних конспектів, методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять і самостійної роботи студентів;
 • підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін;
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик в освітній процес;
 • організація і проведення предметних тижнів;
 • участь викладачів у роботі обласних, регіональних методичних об'єднань;
 • організація співпраці із закладами вищої освіти;
 • зустрічі з науковцями, вченими, видатними діячами та презентація їх доробку;
 • презентація навчально-методичного доробку викладачів коледжу;
 • організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференцій, педагогічних читань, круглих столів, семінарів, практикумів, тренінгів тощо;
 • участь викладачів і студентів у наукових конференціях, освітніх проектах, круглих столах, семінарах, практикумах, тренінгах, майстер-класах;
 • участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад, конкурсів;
 • підготовка до друку підручників, навчальних посібників, робочих зошитів, словників, довідників;
 • рецензування навчально-методичного доробку педагогічних працівників освітянської галузі;
 • вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, презентація його серед педагогів і студентів та впровадження в практику;
 • організація курсів підвищення кваліфікації, стажування  педагогічних працівників;
 • супровід викладачів у підготовці до атестації.