Відділення “Фахової освіти”

Контингент відділення формується зі студентів

ІІІ-IV курсів за двома спеціалізаціями.

Спеціалізація
«Лікувальна
справа»

 • Основи філософських знань
 • Фізичне виховання
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Соціологія
 • Внутрішня медицина
 • Хірургія
 • Педіатрія
 • Акушерство
 • Гінекологія
 • Стоматологічні захворювання
 • Інфектологія
 • Неврологія
 • Психіатрія та наркологія
 • Основи охорони праці та охорона праці в галузі
 • Фармакологія та медична рецептура
 • Фізичне виховання
 • Іноземна мова(за професійним спрямуванням)
 • Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
 • Внутрішня медицина
 • Хірургія
 • Педіатрія
 • Акушерство
 • Гінекологія
 • Дерматологія та венерологія
 • Анестезіологія і реаніматологія
 • Оториноларингологія
 • Офтальмологія
 • Медична та соціальна реабілітація
 • Сімейна медицина
 • Онкологія
 • Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина
 • Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
 • Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 • Епідеміологія
 • Невідкладні стани у внутрішній медицині
 • Невідкладні стани в хірургії
 • Невідкладні стани в педіатрії
 • Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

Спеціалізація
«Сестринська
справа»

 • Фізичне виховання
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Соціологія
 • Патоморфологія та патофізіологія
 • Фармакологія та медична рецептура
 • Безпека життєдіяльності
 • Ріст і розвиток людини
 • Мікробіологія
 • Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
 • М/с в внутрішній медицині
 • М/с в  хірургії
 • М/с в педіатрії
 • М/с в акушерстві
 • М/с в гінекології
 • М/с в інфектології
 • Медсестринство в офтальмології
 • Медсестринство в оториноларингологіїї
 • Фізичне виховання
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Основи філософських знань
 • М/с в внутрішній медицині
 • М/с в  хірургії
 • М/с в педіатрії
 • М/с в онкології
 • М/с в дерматології та венерології
 • М/с в сімейній медицині
 • М/с в геронтології, геріатрії та паліативній медицині
 • М/с в неврології
 • М/с в психіатрії та наркології
 • Громадське здоровʼя та громадське  медсестринство
 • Медсестринська етика та деонтологія
 • Медична та соціальна реабілітація
 • Анестезіологія та реаніматологія
 • Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 • Основи охорони праці та охорона праці в галузі

Основні завдання

Забезпечення високого рівня підготовки до професійної діяльності

Широке застосування сучасних ІТ із залученням провідних спеціалістів практичної охорони здоров͐я

Максимально ефективна і якісна підготовка студентів до  ліцензійного іспиту КРОК М

Формування професійних компетенцій у поєднанні з високою загальною культурою та з чіткою громадською позицією

Володимир Бистрицький

Завідувач відділення «Фахова освіта»

wolodymyr.bystrytskyj@nvmk.org.ua