Відділення “Лікувальна справа”

Я підходжу до своєї роботи з людинолюбством і
сподіваюся, що зможу поліпшити світ.
Карл А. Хеммершлаг


Відділення готує молодших медичних спеціалістів – фельдшерів. Термін навчання у коледжі: 4 роки на базі неповної середньої освіти (9 класів) та 3 роки на базі повної середньої освіти (11 класів). Сьогодні на відділенні “Лікувальна справа” навчається 399 студентів. У коледжі створені всі умови для успішного оволодіння професійними знаннями: сучасні аудиторії, навчальні кімнати, обладнані необхідною наочністю, інструментарієм, технічними засобами навчання.
Навчальний процес на відділенні проводиться за типовим навчальним планом. Під час проведення навчальних занять широко застосовуються сучасні комп’ютерні технології. На відділенні проводяться науково-практичні конференції із залученням провідних спеціалістів практичної охорони здоров’я.
Колектив відділення на чолі з Ольгою Вікторівною Гутель, викладачем вищої кваліфікаційної категорії, постійно працює над удосконаленням рівня практичної підготовки молодших спеціалістів.
Наші випускники підготовлені до професійної діяльності в галузі охорони здоров’я для надання долікарської лікувально–профілактичної допомоги населенню, першої медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках. Більшість з них працює сьогодні в міських і районних фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах, лікувально-профілактичних установах на первинних посадах фельдшера, завідуючого фельдшерським, фельдшерсько-акушерським пунктом, здоровпунктом, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.
Значна частина фельдшерів міста та прилеглих районів - випускники Новоград-Волинського медичного коледжу, а решта випускників продовжує навчання у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівня акредитації.
За успіхи у навчанні та активність студенти нагороджуються подяками, грамотами. Листи-подяки за виховання своїх дітей та їх активність у житті навчального закладу отримують батьки та школи.
Ми дбаємо про те, щоб майбутні фельдшери в стінах медичного коледжу зростали не лише професійно, але й стали носіями високої загальної культури з чіткою громадянською позицією.