Циклова комісія професійно-практичної підготовки хірургічних та педіатричних дисциплін

Голова циклової комісії професійно-практичної підготовки педіатричних та хірургічних дисциплін – Паламарчук Тетяна Юріївна, спеціаліст вищої категорії, викладач предметів «Медсестринство в педіатрії», «Педіатрія», «Ріст та розвиток людини» .

До складу циклової комісії входять викладачі наступних дисциплін: хірургія,  акушерство та гінекологія, анестезіологія та реанімація, стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, онкологія, військово-медична підготовка.

  На засіданні циклової комісії професійно-практичної підготовки педіатричних та хірургічних дисциплін. Науково-методична робота викладачів циклової комісії спрямована на пошук та оволодіння новими педагогічними технологіями, тісний зв’язок із закладами практичної охорони здоров’я з урахуванням реорганізації медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної та страхової медицини. Матеріально-технічна база циклу складається з навчальних кабінетів педіатрії, акушерства, хірургії, військово-медичної підготовки на базі Новоград-Волинського міськрай ТМО. Усі навчальні кабінети комп’ютеризовані, оснащені необхідним інструментарієм, тренажерами, фантомами, муляжами, зразками первинної медичної документації та наочним матеріалом. Лекції проводяться з використанням комп’ютерних технологій у сучасних лекційних аудиторіях. Навчальна база дозволяє проводити навчання студентів на сучасному рівні. Викладачі наполегливо працюють над покращенням навчального процесу. На засіданнях циклової комісії розглядаються та обговорюються питання покращення успішності та відвідування студентами занять шляхом впровадження новітніх освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес, постійно знайомляться з фаховою літературою, вивчають передовий педагогічний досвід. Викладачі циклу працюють з комп’ютером, створюють електронні варіанти навчально-методичних комплексів теоретичних та практичних занять. Для покращення засвоєння матеріалу студентами викладання лекційного матеріалу проводиться з використанням мультимедійного забезпечення, демонстрації навчальних відеороликів, відеофільмів. Студенти мають можливість перевіряти свої знання шляхом розв’язання  тестів, ситуаційних задач різних рівнів складності. На чолі з викладачами студенти беруть активну участь у відзначенні пам’ятних дат в галузі охорони здоров’я, організовуючи науково-практичні конференції, виготовляючи санбюлетені, буклети, пам’ятки. Студенти поширюють інформацію з профілактики захворювань, про організацію здорового способу життя, боротьбу зі шкідливими звичками та небезпечний вплив на здоров’я людей різного віку серед школярів, студентської молоді навчальних закладів міста, мешканців нашого міста.  Викладачі циклової комісії активно залучають студентів до гурткової та науково-дослідницької роботи.