Історія закладу

Заклад має багатогранну і величну історію, усталені традиції та непересічні здобутки, витоки його  не губляться ні в просторі, ні в часі. За роки існування медичний коледж впевнено пройшов шлях становлення, розвитку та здобув популярність далеко за межами Житомирської області.

У вересні 1936 року в Новограді-Волинському відкрилася дворічна школа медичних сестер та акушерок на підставі постанови Ради Народних комісарів СРСР від 08.09.1936 року «Про підготовку середніх медичних, зуболікарських і фармацевтичних кадрів» (Зб. Законів 1936р. № 47, ст. 401) і «Положення про школу медичних сестер», затвердженого Народним комітетом здоров’я СРСР.

Першим директором школи став Шапіро Йосип Сімхович (1905-1962). Заняття тоді проходили  в  непристосованому для навчання приміщенні, не вистачало навчальних кімнат, медичного інструментарію, обладнання та викладачів, проте по завершенню  навчання випускники отримували посвідчення медичної сестри з правом роботи в медично-санітарних закладах по всій території СРСР. Свідченням цього є віднайдені документи різних років, зокрема,  свідоцтво, видане у 1939 році школою медсестер та акушерок Остапчук А.С.

У 1938 та 1939 роках було проведено наступні набори на дворічне навчання школи медичних сестер.

Діяльність медичної школи була зупинена війною, але підготовлені в її стінах медсестри стали надійними помічниками фронтових лікарів – у 1941 році переважна більшість випускників медичної школи пішла на фронт у складі військового санітарного потягу №1. 

Медичні сестри перших випусків Новоград-Волинської школи: Сіма Меламед, Ніна Олійник, Віра Шуляківська, Олена Мостович, Віра Ліщинська, Анастасія Сокирко-Мозолевська мужньо пройшли довгими, тяжкими дорогами Другої світової війни. Ставши на захист Батьківщини, випускниці сумлінно та самовіддано виконували свої професійні обов’язки, рятуючи поранених.  Їх безстрашний подвиг записано золотими літерами в Книгу вдячної пам’яті українського народу.

Уже з вересня 1944 року організовано восьмимісячні курси медичних сестер міського комітету Союзу товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, що діяли без відриву від виробництва. Навчання проходило в приміщенні біля школи №1, нинішнього ліцею ім. Лесі Українки.  Велику допомогу в проведенні теоретичних і практичних занять надавали місцеві та військові лікарі, які з великим ентузіазмом ділилися своїми знаннями і вміннями. 

У квітні 1945 року в Новограді-Волинському відбувся випуск слухачів курсів медичних сестер, 23 випускниці яких приступили до роботи у шпиталях.

21 січня 1948 року районний комітет Червоного Хреста, що знаходився по вулиці Леніна, 3 (нині вулиця Шевченка), оголосив набір слухачів з семирічною освітою до школи медичних сестер з терміном навчання півтора року. Так, 1 лютого розпочались заняття в школі медичних сестер, а в червні 1949 року відбувся їх випуск.

За ініціативи Червоного Хреста у 1952-1953 роках продовжили працювати півторарічні курси медичних сестер.

Протягом 1953-1957 років при Новоград-Волинському міськвиконкомі діяли дворічні курси з підготовки медичних сестер, засновані організацією Червоний Хрест та Червоний Півмісяць. Одночасно функціонували і восьмимісячні курси з навчання медичних сестер у приміщенні медичної школи.

Директором курсів було призначено лікаря-уролога  Хаіта М.Б. Поряд з ним самовіддано працювали такі відомі лікарі, як Григорович О.Ю. (головний лікар районної лікарні), Кац І.М. (дерматолог), Осипчук-Замощина І.А. (хірург), Петрова О.Л. (акушер-гінеколог), Фрайман Е.Є. (ендокринолог), Махновецька М.Д. (санітарний лікар), Рудіна Л.М. (невропатолог), Фердер Г.І. (рентгенолог), Замощин Е.Б. (хірург).

У 1961 році, завдяки головному лікарю Грималюку Г.О., в Новограді-Волинському було  створено самостійну дворічну школу медичних сестер, яка готувала кадри для сільських медичних закладів Новоград-Волинського та Ємільчинського районів. Приймали до школи за направленням без вступних іспитів. 

З 1961 по 1966 роки  медичну школу очолював Чумачов Анатолій Трохимович,  лікар-гінеколог вищої категорії, який тривалий період працював лікарем УЗД Новоград-Волинського міськрай ТМО. З великим ентузіазмом за мізерну заробітну платню працювали викладачами відомі в місті лікарі: Грималюк Г.О., Ковальчук Б.С., Ляшук А.А., Бендер Р.М., Романенко В.М., Верченко З.І., Замощин І.А., Сокирчук С.М.

У 1990 році розпочався новий етап у розвитку навчального закладу. Виникла потреба в підготовці більшої кількості медичних працівників для обслуговування населення Полісся, яке постраждало від наслідків Чорнобильської катастрофи.

У Новограді-Волинському було відкрито філію Житомирського базового медичного училища, де у вечірній час навчався молодший медичний персонал лікарні.

Організаторами та натхненниками відтворення в місті медичного училища – правонаступника медичної школи – були головний лікар Віктор Леонідович Весельський, нині міський голова, Олександр Федорович Костеченко та Володимир Іванович Загривий – очільники міста тих років.

У вересні 1991 року медичному училищу було передано приміщення будинку міськкому Компартії України.

У 1992 році філію реорганізовано в Новоград-Волинське медичне училище з денною формою навчання за спеціальністю «Сестринська справа».

Директором Новоград-Волинського медичного училища більше трьох років працювала Людмила Костянтинівна Лавренюк, талановитий організатор, досвідчений лікар-терапевт, яка трагічно загинула 9 жовтня 1995 року.

З 1994 року навчальний заклад одержав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за напрямком та спеціальністю. Саме в ці роки закладалась матеріально-технічна база, формувався викладацький склад, а поряд з цим – звичаї і традиції медичного училища.

З 1995 по 2003 рр. на посаді директора медичного училища працював Радченко Василь Олександрович, заслужений лікар України, лікар-невропатолог за фахом, заступник головного лікаря по сільській мережі. Рішенням державної акредитаційної комісії від 17.05.2001 року за протоколом №33 «Про відкриття нових спеціальностей та зміну ліцензованих обсягів прийому в ВНЗ» було надано 30 місць та розпочато підготовку фельдшерів за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2003 року  Новоград-Волинський медичний коледж очолила  Солодовник Олена Володимирівна, заслужений працівник охорони здоров’я України, відмінник освіти України, лауреат обласної премії імені Гербачевського, кандидат педагогічних наук, магістр державного управління у сфері освіти.

Новоград-Волинський медичний фаховий коледж –  престижний освітній центр, який готує кваліфікованих фахівців для охорони здоров’я, національно свідомих громадян держави, інтелектуальних і духовних особистостей з міцними теоретичними знаннями, практичними навичками, моральними цінностями.

На сьогодні заклад освіти здійснює підготовку фахівців в галузі знань    22 Охорона здоровя спеціальності 223 Медсестринство за спеціалізацією «Сестринська справа» та «Лікувальна справа», кваліфікацією – медична сестра, фельдшер. У коледжі навчається понад 500 студентів. Щороку дипломи з відзнакою отримують 10-15% випускників, продовжують навчання в університетах, академіях України та за її межами – 35-40 %.

Головні завдання освітньої діяльності в закладі реалізуються через впровадження в освітній процес інноваційних технологій, поглиблення та розширення науково-методичної, пошуково-дослідницької роботи учасників освітнього процесу, розширення інформаційного простору, підготовку конкурентоспроможного фахівця, сучасного патріота, інноватора, розвиненої особистості, яка розбудовуватиме модерну європейську Україну. 

Освітній процес здійснюється відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти, яка ґрунтується на удосконаленні професійної підготовки педагогічних працівників, спроможних працювати зі зростаючими потоками науково-методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології. Створено основу для формування єдиного інформаційно-освітнього середовища: сучасна матеріальна база, достатній рівень інформаційної культури викладачів, творче застосування у процес підготовки фахівців сучасних освітніх технологій, єдиний навчально-методичний комплекс спеціальності. 

Навчальні аудиторії  обладнані сучасними інформаційними засобами. До послуг студентів – простора актова зала, бібліотека, читальні зали, спортивна та тренажерна зали, комфортний гуртожиток. Діє тренінговий центр з питань надання невідкладної медичної допомоги для навчання студентів та парамедиків, підвищення кваліфікації медичних працівників,  курси лікувального масажу та косметології, поглибленого вивчення української мови та біології тощо.

Досвідчені педагоги формують свідомість студентської молоді, вчать творчо мислити і діяти, бути терплячим і співчутливим до чужого болю, дарувати світло і радість іншим, берегти і примножувати кращі традиції  медиків. Завдяки творчим зусиллям колективу у коледжі накопичено значний досвід навчально-методичної, науково-дослідницької та виховної діяльності, що дозволяє здійснювати підготовку спеціалістів на рівні новітніх міжнародних стандартів.

Інтелектуальні та інноваційні ідеї педагогів щодо пошуку механізмів поліпшення  професійної підготовки фахівців активно впроваджуються в освітній процес Новоград-Волинського медичного  коледжу та інших закладів. Методистом Стадніком М.М. розроблено комп’ютерну програму «Навчальна хмара «lСloud»», яка повністю відповідає сучасним вимогам до засобів нового покоління і рекомендована науково-методичною радою МОН України  для впровадження в освітній процес закладами  ЗЗСО, ЗПТО, ЗФПО.  

Комп’ютерна  програма представляє собою сучасний інтернет-сервіс, що дає можливість застосовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) для упорядкування документів адміністрацією закладу (навчальних планів, програм, посібників, тестових завдань, білетів), для контролю та перевірки знань викладачем, для залучення студентів у зручний для них час опрацьовувати навчальний матеріал через використання хмарних технологій; автоматично здійснювати великий об’єм роботи, передбачений у роботі освітніх закладів: керування розкладом занять, створення єдиного комплексу навчально-методичного забезпечення, портфоліо викладача, електронного журналу обліку навчальних досягнень, відомостей про студента та його рейтинг, проведення онлайн-тестування.

Викладачі коледжу є експертами Інституту модернізації  змісту освіти, беруть активну участь в роботі Міжнародних виставок «Інноватика в сучасній освіті», Всеукраїнських науково-педагогічних конференціях, семінарах, тренінгах, про що свідчать численні  сертифікати та дипломи.

На базі коледжу проводяться засідання Ради директорів та заступників з навчальної роботи закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Житомирської області, регіональні предметні олімпіади,  обласні та регіональні методичні об’єднання викладачів.

Організовано видавничу діяльність викладачів, в результаті якої розроблено навчальний підручник «Основи фізичної реабілітації» для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, навчальні посібники, збірники та робочі зошити для практичних занять з предметів «Фармакологія та медична рецептура»,  «Анестезіологія та реаніматологія»; «Основні практичні навички з анестезіології та реаніматології» з предмету «Анестезіологія та реаніматологія» тощо. Видано книги  «Історія та сьогодення Новоград-Волинського медичного коледжу» та «Видатні особистості медичної галузі Звягельщини», де зроблено перші кроки до узагальнення та систематизації розвитку медицини і підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою нашого краю.

Педагогічний колектив систематично впроваджує в освітній процес інноваційні педагогічні технології, найновіші тенденції медичної освіти, креативні підходи до створення умов для забезпечення функціонування сприятливого освітнього простору в закладі. Педагоги наполегливо працюють над реалізацією завдань реформування медичної освіти в Україні, їх наукові досягнення гідно оцінені в країні: дипломами кандидатів наук та докторів філософії, нагрудними знаками «Відмінник освіти України», знаком Макаренка, державними нагородами «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник охорони здоров’я України», Почесними Грамотами МОН і МОЗ України, обласної ради та адміністрації.

За час роботи коледж підготував більше 5000  висококваліфікованих фахівців для закладів охорони здоров’я України та налагодив тісні  стосунки з вищими навчальними закладами України, Польщі, Німеччини, Словаччини, країн Прибалтики, Республіки Білорусь.

Так, у 2019 році укладено угоду  про співпрацю з німецькою фірмою «Sab Gmbh» та медичною  школою «Kampus Berlin». У рамках реалізації проекту з метою обміну досвідом, покращення якості підготовки медичних працівників та медичного обслуговування пацієнтів, розвитку у нашому регіоні паліативної допомоги проведено спільну українсько-німецьку науково-практичну конференцію «Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині». Співпраця з Європейськими партнерами дозволяє студентам отримати міжнародний досвід професійної діяльності, а  випускникам медичного коледжу здобувати вищу освіту та європейський диплом за кордоном.

Значним досягненням Новоград-Волинського медичного фахового коледжу стало встановлення викладачами та студентами Національного Рекорду України «Вінок зі стрічками, створений найбільшою кількістю людей» (701 особа), що символізувало єдність у прагненні до щасливої квітучої європейської держави.

У серпні 2015 року в приміщенні медичного коледжу відкрито унікальний Музей історії медицини Новограда-Волинського. Це музей нової формації, який дає можливість повернути із людського забуття, зберігати і передавати наступним поколінням інформацію з історії заснування і розвитку медичної галузі Звягельщини та її сьогодення.

У музеї історії медицини встановлено пам’ятний знак у вигляді полум’я на честь військових медиків Новоград-Волинської 30-ої ОМБ Дмитра Герасимчука,  Владислава Трепко та Сабіни Галицької, загиблих під час бойових дій в зоні АТО.

У 2019 році  на приміщенні навчального корпусу №2  встановлено меморіальну дошку пам’яті Галицькій Сабіні, випускниці Новоград-Волинського медичного  коледжу 2014 року, старшій медичній сестрі, сержанту Збройних Сил України.

Національно-патріотичне  виховання було і залишається пріоритетом в закладі, воно пронизує весь освітній процес та спрямоване на відродження національної культури, свідомості, розкриття талантів та обдарованості студентської молоді.

Діяльність коледжу спрямована на організацію та координацію освітнього, соціально-психологічного та інформаційного простору в коледжі, забезпечення високого рівня культурно-мистецької роботи та створення умов для розкриття творчих здібностей талановитої молоді, задоволення потреб в дозвіллі, активному відпочинку, формування духовних цінностей через особисте та колективне залучення студентів до участі у заходах. У коледжі діють гуртки та клуби за інтересами: краєзнавчий гурток «Патріот», хореографічний гурток «Miks-Dens», вокальний гурток «Дивоцвіт», поетичний клуб «Дивослово», різні спортивні секції. Виховні заходи, що проводяться у коледжі, вирізняються оригінальністю форми, глибоким моральним змістом та емоційним впливом, забезпечують цілісний підхід до виховання, формуючи в юнаків та дівчат професійну майстерність, високі моральні цінності.

Реалізація завдань виховної роботи здійснюється за різними напрямами. Через організацію та проведення низки заходів громадянсько-патріотичної спрямованості посилюється активізація національно-патріотичного виховання, розширення можливостей студентства реалізувати себе у служінні суспільству, займаючи активну громадську позицію. Студенти беруть активну участь у реалізації обласних, міських, загальноколеджних проєктів та програм «Лідер», «Ярмарок молодіжних інновацій», «Серце до серця», «Добро не має кордонів!», «Маю честь бути волонтером!». На високому рівні проходять виховні заходи, які вже стали традиційними: «День знань», «Студент року», «Міс коледжу», «Містер коледжу», «День героїв», «День вишиванки», «День здоров׳я», «День волонтера», зорієнтовані на інтелектуальне та особистісне зростання, вільний розвиток і самореалізацію особистості.

Виховна робота в коледжі здійснюється за активної участі студентської ради коледжу, що, як орган студентського самоврядування, ініціює, організовує та проводить різнопланові заходи. Волонтери центру «Милосердя», поєднуючи навчання з доброчинністю, ведуть активну громадську роботу в місті та за його межами, ініціюють та проводять потужну благодійну діяльність на підтримку онкохворих, дітей-інвалідів, дітей-сиріт будинку дитини, військових.

Неодноразово медичний коледж здобував перемогу в міському рейтингу популярності «Гордість міста» в номінаціях: «Кращий керівник року», «Кращий заклад року», «Кращий волонтерський центр». Упродовж багатьох років  студенти перемагали у номінації «Кращий студент року».

Кожен день медичного коледжу – це напружена, невтомна, самовіддана праця, і найголовніше – любов до людей, до медицини.

Сьогодні медичний коледж є гордістю древньої Звягельщини, бути його  випускником – почесно і престижно. Тут панує атмосфера взаємоповаги та пошани, любові до знань, до майбутньої професії, усвідомлення студентом непересічної ролі у збереженні здоров’я та життя людей. Студенти сміливо й упевнено відкривають для  себе нові горизонти професійної діяльності, творять майбутнє, черпаючи з минулого наснагу, вони і продовжують писати історію закладу відмінними знаннями і гідними справами, щоб залишити, як і наші попередники, добру славу про високе служіння медицині.