Виховна робота

Мороз Ніна Олександрівна


Щоб кожна справа сьогодення
живила парость майбуття

 Процес виховання – це процес творення людини XXI століття. Він іде під час навчання, набирає злету під час творчої праці юнаків та дівчат, загартовується під час спортивних тренувань, розвивається, поглиблюється і трепетно застигає на висоті професійного олімпу.

Той, хто досяг цієї висоти, заноситься до Книги Пошани коледжу, отримує відзнаки: «Студент року», «Кращий спортсмен», «Лідер року», «Волонтер року», «Міс коледжу»,  грамоти, дипломи, премії.

Координатором виховної роботи у коледжі є заступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання Ніна Олександрівна Мороз, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Сучасний світ потребує людини з високим рівнем загальної культури, ерудиції, професійної майстерності, людини успішної, ефективної, до чого прагне педагогічний колектив закладу, створивши всі умови для якомога повнішої самореалізації кожної особистості.

Спочатку викладачі-словесники, пізніше викладачі-клініцисти сприяють формуванню у  студентів почуття доброти, милосердя, готовності до самопожертви в ім’я іншої людини. Коледж – це колектив, об’єднаний любов’ю, ентузіазмом, добром, життєлюбством.

Творчий потенціал студентів розкривається, насамперед, при проведенні свят творчості, які є традиційними у закладі. Участь в заходах, гуртках, клубах за інтересами емоційно насичує життя студентів, формує активну особистість, здатну до самовдосконалення та самореалізації.

Навчальний заклад є лідером в усіх добрих справах по впровадженню якісно нових сучасних підходів до проблем зміцнення здоров’я молоді міста, пропаганди здорового способу життя. Спільно з обласними та міськими центрами соціальних служб для молоді проводиться велика робота з профілактики алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління та СНІДу в молодіжному середовищі.

В закладі розроблено план заходів щодо створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді, розвитку їх інтелектуального і творчого потенціалу. Створено творче середовище, психологічно-сприятливий клімат для творчості та інтелектуального розвитку студентів, діє соціальна підтримка, заохочення, премії, нагороди за творчість.

Ведеться пропаганда кращих здобутків національної культури та духовної спадщини. Створена відеотека кращих заходів інтелектуального та творчого характеру, фотовиставка «Таланти твої, коледжу», «Витоки духовності коледжу», діє «Екран рейтингу груп». Вагому перемогу здобув коледж в міських конкурсах: рейтинг-популярності
«Гордість міста» в номінаціях «Кращий керівник року», «Кращий студент року», «Кращий волонтерський загін року», естрадної пісні «Сонячне коло»;
Всеукраїнських конкурсах: медичних працівників «Ліра Гіппократа» та виконавців естрадної пісні «Перлина України».
Показником результативності виховної роботи в закладі є стабільний позитивний імідж коледжу серед інших освітніх закладів.

Національно-патріотичне виховання як пріоритетний напрям виховання студентів медичного коледжу

Патріотичне виховання - це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується.

 В. О. Сухомлинський 

Новоград-Волинський медичний коледж – престижний освітній центр, який має міцну систему підготовки молодших медичних спеціалістів – фельдшерів та медсестер, де вчать професійної майстерності, чуйності, милосердя, доброзичливості. Заклад має свій неповторний, привабливий імідж, тут все стверджує престиж духовних цінностей, який є суттю і окрасою професії медика.

Сам дух закладу є атмосферою, що виховує студента, необхідним компонентом всебічного забезпечення системи патріотичного виховання всіх студентів. Нещодавно медичний коледж відсвяткував відразу два ювілеї: 80-річчя від дня заснування в місті школи медичних сестер та 25-річчя медичного коледжу. За роки існування навчальний заклад упевнено пройшов шлях становлення, розвитку та здобув популярність далеко за межами Житомирської області.

Метою патріотичного виховання  є формування у студентів поваги та любові до Батьківщини, вiдданостi, готовності захищати, збагачувати її особистою працею, максимальне сприяння вивченню студентами державної мови та досконалому її володінню. Принципово важливим є вивчення iсторiї, культури, традицій, звичаїв України, кращих досягнень у галузях науки, освіти, техніки, мистецтва як минулого, так і  сучасності.

Патріотичне виховання, спрямоване на формування і розвиток особистості, яка має якості громадянина – патріота Батьківщини та здатна успішно виконувати цивільні обов’язки в мирний і воєнний час .

В умовах модернізації системи вищої освіти в Україні патріотичне виховання студентів вищих навчальних закладів здобуває особливу значущість та актуальність. Під патріотичним вихованням студентів розуміється систематична та цілеспрямована діяльність ВНЗ і державних установ та громадських організацій з формування в студентів високої патріотичної свідомості, почуття вірності своїй Батьківщині, готовності до виконання громадянського обов’язку і конституційних обов’язків щодо захисту інтересів Батьківщини.

Пріоритетним напрямком діяльності медичного коледжу є досягнення європейського рівня якості освіти, індивідуальний підхід до виховання особистості студента, широке залучення до духовно-культурних цінностей українського народу.

Важливе значення для формування у молодих людей патріотичних почуттiв має вивчення рідної мови та літератури, історії України, культурології, проведення тематичних виховних заходів, «круглих столiв», акцій миру, вiдвiдування виставок, музеїв, проведення екскурсій.

Варто відзначити свято Української писемності та мови – захід, пройнятий високою духовністю та патріотизмом, де студенти простежили розвиток мови та книгодрукування від найдавніших часів до сьогодення. Патріотичні мотиви в піснях та поезіях прозвучали у виконанні першокурсників. Актуальним був виступ студентів-мовознавців, які зійшлися у думці, що без мови немає народу, мова – це його душа і духовна скарбниця, яку необхідно любити і берегти, адже наша мова – мова єднання, духовного збагачення і високого патріотизму.

В Новоград-Волинському медичному коледжі планомірно організована навчально-виховна діяльність, яка спрямована на всебічний розвиток особистості,  виховання високих моральних якостей, національно-патріотичних цінностей,  готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язків щодо захисту інтересів країни.

ХХІ ст. стало випробуванням для України, вкотре ми повинні доводити своє право на незалежність, кров’ю окроплювати землю, яку віками захищали наші прадіди. В якому б куточку Землі не жив би українець, ніщо не зможе зламати той дух, ту жагу до свободи, які генетично закладені у його душі. Гідність, відданість та патріотизм засяяли сьогодні новими гранями, стали своєрідним поштовхом для переосмислення глибокої суті людського буття.

 Війна, яка триває в Україні, змінила модель нашого суспільства, змінила кожного з нас. По-новому зазвучала професія медика в контексті сьогоднішніх реалій. Медики незалежної України зіткнулися з багатьма випробуваннями, до яких не були готові. Події на Сході вимагають від медичного працівника опановувати практичні дії та навички в умовах війни. Акцентується увага на психологічній готовності та професійній спроможності діяти в екстремальних ситуаціях, умінні надати першу медичну допомогу. Важлива роль належить молодим спеціалістам з медичною освітою, саме на яких покладається важлива місія порятунку і збереження життя.

Професійне виховання повинно бути тісно пов’язане з патріотичним, з усвідомленням студентом своєї ролі у майбутнє України, з бажанням удосконалювати свої професійні навички, виховувати в собі почуття самопожертви, вчитися героїзму, співчуття, прагнення бути прикладом для інших.

Клятва Гіппократа спонукає людей в білих халатах переборювати всі емоції й особисті негаразди, щоб з честю виконати свій професійний обов’язок. Медик не має права на помилку, адже помилка може коштувати людині життя. Життєвий шлях людини часто залежить від тих випробувань, які готує їй доля, тож ми маємо готувати себе до серйозних випробувань і пам’ятати, що від нас, медичних працівників, нашої фахової майстерності, наших знань, умінь і навичок, високих моральних якостей залежить майбутнє України, майбутнє нації.!

Національно-патріотична робота у коледжі здійснюється за активної участі студентської ради коледжу, що як орган студентського самоврядування ініціює та проводить заходи  національно-патріотичного спрямування. Важливе значення має також залучення студентів до активного суспiльного життя, виконання ними громадських доручень, особиста iнiцiатива i участь у пiдготовцi та проведеннi культурно-масових i громадсько-полiтичних заходiв на рівні коледжу та міста.

Реалії сьогодення визначили пріоритетні напрями роботи з військово-патріотичного виховання студентів. Актуальними серед студентів стали зустрічі з учасниками бойових дій на Сході України, випускниками-медиками АТО та волонтерами, відвідання військовослужбовців, які отримали поранення та проходять реабілітацію військовому госпіталі. Гордістю навчального закладу є 18 випускників-медиків, які поповнили ряди Збройних Сил України та надійно захищають її цілісність і незалежність на Сході  держави.

Багато гарних справ на рахунку волонтерського центру «Милосердя». Студенти-волонтери неодноразово проводили благодійні акції, протягом року зібрано понад 20 тисяч гривень на підтримку воїнів АТО (закуплено і передано необхідні для медиків теплі речі, взуття, продукти харчування, медичне обладнання, подарували планшет з GPS навігатором, в якому розмістили топографічні карти України, відеоматеріали з невідкладної медичної допомоги та лікарські довідники). Організовано роботу волонтерських бригад студентів випускного курсу медичного коледжу в Житомирському військовому шпиталі.

З ініціативи студентського парламенту було проведено загальноміський благодійний конкурс краси «Я – українка! І я цим – горджусь!», головним меседжем якого стала краса задля благодійності. Понад 10 тисяч гривень вдалося зібрати на операцію у Німеччині для тяжкопораненого випускника коледжу, медика АТО Дмитра Блохіна.

Благодійний конкурс  краси «Міс коледжу  - 2018» проведено під гаслом «Добро немає кордонів!» на підтримку благодійного аукціону телеканалу «Інтер», який збирає кошти на нове обладнання для реанімації дитячої токсикології Охматдиту. В ході благодійної акції зібрано 7740 гривень.

Проведено цілий ряд заходів патріотичного спрямування:

 • «Від серця до серця!», «Великодний кошик військовим» (на допомогу військовим та онкохворим дітям).
 • «Відкриймо серця для Добра та Любові!» (щоденна допомога волонтерів-медиків по догляду та організації дозвілля вихованців обласного спеціалізованого будинку дитини).
 • «Подаруй вишиванку дітям сходу!»(зібрано і передано 36 вишиванок для дітей з Луганська).
 • Вечір пам’яті «Не зорі падають із неба. Зірки ідуть на небеса…», присвячений героям «Небесної сотні».
 • Виховний захід «Соняхи світла на полях української журби», присвячена загиблому земляку Олександру Марчуку (мама працює у медичному коледжі).
 • Виховний захід «Героїв варто пам’ятати» до Дня Героя.
 • Зустріч із волонтером Корпусу Миру Кендрою Воол.
 • Регіональна військово-патріотична гра «Я - патріот України!» з нагоди Дня захисника Вітчизни.
 • Зустрічі студентів з випускниками, медиками АТО – Брацюком Олегом, Ковтунівським Богданом, Блохіним Дмитром.
 • «Від серця до серця!» на придбання офтальмологічного обладнання для Житомирської обласної дитячої лікарні
 • «Подаруй вишиванку дітям сходу!»
 • «Долоньки добрих справ» заходи до Дня Святого Миколая для дітей-інвалідів
 • «Доброта врятує світ» на підтримку онкохворих дітей
 • Всеукраїнська конференція
 • «Україна понад усе!»
 • Кращі студенти коледжу взяли участь у конференціях на базі Дубенського та Київського медичних коледжів,  де було представлено учасників з 60-ти вищих медичних закладів.
 • З нагоди Дня незалежності та 760-річниці з дня заснування міста Новоград-Волинський студенти презентували навчальний заклад. Жителі міста мали змогу ознайомитись з роботою коледжу, його досягненнями та надбаннями. Волонтери-медики вимірювали перехожим тиск, вагу, зріст, дітвора мала змогу одягнути білий халат і відчути себе медиком, проводили цікаву фотосесію.

  Патріотичне виховання в коледжі наскрізно пронизує весь навчально-виховний процес. Зокрема було випущено і презентовано книгу «Видатні особистості медичної галузі Звягельщини» за матеріалами науково-пошукової роботи студентів та викладачів, головний редактор директор медичного коледжу Олена Солодовник (2 розділи книги присвячені випускникам та викладачам коледжу,  медикам - воїнам АТО).

Музей історії медицини

У серпні 2015 року на базі КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж» було відкрито музей історії медицини, музей нової формації, який дає можливість повернути із людського забуття історію заснування медичної галузі Звягельщини та став осередком національно-патріотичного виховання молоді. Музей покликаний зберігати і передавати наступним поколінням інформацію про історію заснування і розвиток медичної галузі регіону та навчального закладу. Зокрема, в ньому міститься багато цінних документів, фотознімків, експонатів, розміщених на стендах та вітражах, інформацію про історію лікарні міста і району, її медичних працівників, які зробили вагомий внесок у розвиток української медицини.

В музеї відображено різні періоди розвитку медицини, розміщено стенд «Випускники коледжу - медики АТО», встановлено пам’ятний знак загиблим медикам АТО Дмитру Герасимчуку і Владиславу Трепко, військовим 30-ї ОМБР та Сабіні Галицькій, сержанта, старшої медичної сестри, випускниці Новоград-Волинського медичного коледжу 2014 року.

Вони є прикладом мужності і героїзму.   У надзвичайно складних умовах,  виконуючи свій професійний обов’язок, ціною власного життя рятували життя  іншим. 
Їх імена  вписані золотими літерами  в історію рідного коледжу,  в історію рідного краю.

Минуле і сьогодення медицини, нові здобутки та високі досягнення відомих постатей додають яскравих і характерних штрихів до обличчя нашого краю, прославляють його на весь світ.

Звягельщина завжди пам’ятатиме своїх Героїв, їх імена назавжди викарбувані на долі нашого краю і залишаться найтрагічнішими сторінками нашої історії.  Слава безсмертю хоробрих, які кличуть на подвиг живих!

Наше майбутнє залежить від змісту цінностей, які закладаються у свідомості молодих людей. Тому студентська молодь має пам'ятати героїчні сторінки минулого, які виховують патріотизм та любов до рідної землі, до Батьківщини.

Гордістю медичного коледжу став патріотичний флеш-моб з нагоди Всеукраїнського Дня вишиванки, встановлення Національного Рекорду України: «Вінок зі стрічками, створений найбільшою кількістю людей» (701 особа) та регіональний молодіжний фестиваль патріотичної пісні «З Україною в серці!», який залишив глибокий слід у серцях учасників та громади міста.

Показником результативності роботи по формуванню високої духовності та патріотизму студентів є стабільний позитивний імідж навчального закладу, неодноразова перемога в міському рейтингу популярності «Гордість міста»  в номінаціях «Кращий навчальний заклад», «Кращий студент року», «Активна громадська позиція»

Патріотична молодь сьогодні – це успішна Україна завтра!