Практичне навчання


Професійно-практична підготовка студентів медичного коледжу є важливою складовою підготовки молодшого медичного спеціаліста. Організовує всі види практики студентів завідувач навчально-виробничою практикою Скаковський Віталій Євгенійович.
Сьогодні фельдшер та медична сестра повинні бути підготовлені до ефективної професійної діяльності, уміти самостійно набувати нові знання, контролювати та коригувати зроблене, бути конкурентноспроможними на ринку праці. У коледжі створені для цього функціонує навчально-виробнича лабораторія, де студенти мають змогу удосконалювати професійні навички та вміння, розгалужена інтернет-мережа, яка дає змогу обмінюватись інформацією викладачам і студентам, вчасно ознайомлюватись з новими напрямами діагностики та лікування хвороб.
Навчальні кабінети обладнані мультимедійними установками, комп’ютерами, муляжами, фантомами, медичним інструментарієм, апаратурою, предметами догляду за пацієнтами відповідно до сучасних вимог, що дає змогу студентам відпрацювати практичні навички та вміння на високому рівні.
Знання та вміння, набуті на практичних заняттях, студенти удосконалюють під час проходження виробничої та переддипломної практик на лікувальних базах. Значну допомогу у вирішенні актуальних проблем практичного навчання надає Новоград-Волинське територіально-медичне об’єднання, «ЦПМСД міста Новограда-Волинського», «ЦПМСД Новоград-Волинського району», що є основною навчальною базою для медичного коледжу. Старші медичні сестри лікувальних відділень охоче діляться досвідом роботи зі студентами-практикантами, допомагають їм подолати психологічний бар’єр страху перед невідомим, виховують самостійність та віру у власні сили. Також базами практичної медичної підготовки для студентів нашого закладу є міські та районні лікарні області.
З метою підвищення рівня засвоєння професійних вмінь та навичок для студентів проводяться тренінги з надання невідкладної допомоги, інтегрованого ведення хвороб дитячого віку.
Дієвою формою співпраці коледжу з лікувально-профілактичними установами є спільна підготовка викладачами, студентами, лікарями-практиками науково-практичних конференцій, яким передує кропітка науково-дослідницька робота з активною участю студентів-гуртківців. В роботі таких конференцій беруть участь провідні спеціалісти в галузі охорони здоров’я області.
Переважна більшість випускників медичного коледжу працює в галузі охорони здоров’я Житомирської області.