Післядипломна освіта

Відділення післядипломної освіти молодших спеціалістів з медичною освітою на базі КЗ «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради було започатковано в 2009р.

Основними завданнями відділення післядипломної освіти є:

  • задоволення потреб медичних закладів регіону в післядипломній освіті молодших медичних спеціалістів;
  • розширення професійної компетенції слухачів;
  • забезпечення оперативного    оволодіння   молодшими медичними спеціалістами сучасними досягненнями медичної науки і практики;
  • забезпечення реалізації права фахівців на післядипломну освіту;
  • забезпечення оптимальної періодичності навчання з урахуванням встановленого порядку атестації фахівців;
  • здійснення за підсумками навчання фахівців комплексної оцінки їх професійні компетенції.

Термін навчання по циклах визначається програмами та навчальними планами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України, вищими керівними органам чи директором закладу освіти.  Педагогічний колектив постійно працює над розробкою та запровадження навчальних планів тематичного удосконалення з метою підвищення фахової підготовки працівників галузі медицини.

Навчальні заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських та практичних занять у кабінетах коледжу та лікувально-профілактичних закладах міста.

Під час проведення теоретичних та практичних занять слухачі знайомляться з сучасними діагностичними та лікувальними технологіями, досягненнями медичної науки, питаннями медичної психології, паліативної та хоспісної медицини, інфекційної безпеки та інфекційного контролю, охорони праці, медичної етики та деонтології, вивчають чинні нормативно-правові документи у сфері охорони здоров’я, формують сучасні підходи до здорового способу життя. Приділяється належна увага в підготовці спеціалістів з надання невідкладної медичної допомоги та проведення реанімаційних заходів. З цією метою використовуються стандартизовані протоколи, фантоми, муляжі, перегляд навчальних відеофільмів тощо.

Освітній процес на відділенні здійснюється з використанням сучасних інноваційних технологій навчання, зорієнтований на формування компетентного, креативного медичного працівника, здатного до постійного оновлення професійної компетенції, швидкої адаптації до змін в умовах ринкової економіки та прогресу медичної науки. На відділенні створені  умови для проведення навчальної роботи на належному рівні  за рахунок оптимізації методики та змісту навчання, виконання в повному обсязі навчальних програм, вимогливості та об’єктивності оцінювання знань, постійного покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

В 2014 році відділення післядипломної освіти пройшло повторне ліцензування при МОН України з ліцензійним обсягом – 250 чоловік на рік.


Заняття з теми “Інтегроване ведення хвороб дитячого віку”


Під час занять з невідкладної допомоги

 Заняття з медичної інформатики

Відвідування музею слухачами курсів