Центр післядипломної освіти молодших спеціалістів з медичною освітою

Постійно діючі курси підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою

Основні завдання курсів

Задоволення потреб закладів, організацій у підвищенні
кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою

Поглиблення, розширення, оновлення знань, умінь, навичок та компетентностей фахівців відповідно вимог ринку

Стимулювання потреби у загальній та професійній самоосвіті

Сприяння інноваційному розвитку особистості, її здатності адаптуватись до умов стрімкозмінного суспільства

Здійснення за підсумками навчання спеціалістів комплексної оцінки професійних знань, умінь і навичок, ділових якостей

Забезпечення оперативного оволодіння сучасними досягненнями медичної науки і практики з розширення фахової компетенції