Післядипломна освіта


Відділення післядипломної освіти молодших спеціалістів з медичною освітою на базі КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж» було започатковане в 2009р. Відділення очолює Боришкевич Алла Петрівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, лікар-фтизіатр.
Основними завданнями відділення післядипломної освіти є:
– задоволення потреб медичних закладів регіону в післядипломній освіті молодших медичних спеціалістів;
– розширення професійної компетенції слухачів;
– забезпечення реалізації права фахівців на післядипломну освіту;
– забезпечення оптимальної періодичності навчання з урахуванням встановленого порядку атестації фахівців;
– здійснення комплексної оцінки професійної компетенції фахівців за підсумками їх навчання.
Термін навчання визначається програмами, погоджено Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти МОН України, Департаментом вищої освіти МОН України, Державною установою «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів» МОЗ України та затверджено директором КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж».
Навчальні заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та практичних занять у кабінетах коледжу та лікувально-профілактичних закладах міста.
Під час проведення теоретичних та практичних занять слухачі знайомляться з сучасними діагностичними та лікувальними технологіями, досягненнями медичної науки, питаннями медичної психології, паліативної та хоспісної медицини, інфекційної безпеки та інфекційного контролю, охорони праці, медичної етики та деонтології, вивчають чинні нормативно-правові документи у сфері охорони здоров’я, формують сучасні підходи до здорового способу життя. Приділяється належна увага в підготовці спеціалістів по наданню невідкладної медичної допомоги та проведенню реанімаційних заходів. З цією метою використовуються стандартизовані протоколи, фантоми, муляжі, перегляд навчальних відеофільмів тощо.
Навчальний процес на відділенні здійснюється з використанням сучасних інноваційних технологій навчання, зорієнтований на формування компетентного, креативного медичного працівника, здатного до постійного оновлення професійної компетенції, швидкої адаптації до змін в умовах ринкової економіки та прогресу медичної науки. На відділенні створені умови для проведення навчальної роботи на належному рівні за рахунок оптимізації методики та змісту навчання, виконання в повному обсязі навчальних програм, вимогливості та об’єктивності оцінювання знань, постійного покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.
В 2014 році відділення післядипломної освіти пройшло повторне ліцензування при МОН України з ліцензійним обсягом – 250 осіб на рік.


Заняття з теми "Інтегроване ведення хвороб дитячого віку"


Під час занять з невідкладної допомоги

 Заняття з медичної інформатики