Курси підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою

Постійно діючі курси підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою в Новоград-Волинському медичному фаховому коледжі Житомирської обласної ради у своїй роботі   використовують  сучасні  досягнення медичної науки та практичного досвіду закладів охорони здоров’я як в Україні, так і за кордоном; вивчають, узагальнюють та  поширюють
кращі  методи  роботи  фахівців,  виховують  у  слухачів  сумлінне
ставлення до роботи, знання питань медичної етики та деонтології.

Навчання молодших спеціалістів та інша діяльність курсів
здійснюється за державними замовленнями, на договірній основі з
підприємствами, закладами, організаціями, юридичними і фізичними особами.

Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою на відділенні може здійснюватися за очною (денною,  вечірньою) і  заочною (дистанційною) формами  навчання.  Форми навчання можуть поєднуватися.

Основні завдання курсів:

  • Задоволення потреб  закладів,  організацій  у  підвищенні
    кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою.
  • Поглиблення, розширення, оновлення знань, умінь, навичок та компетентностей фахівців відповідно вимог ринку.
  • Забезпечення оперативного оволодіння молодшими спеціалістами з медичною освітою сучасними досягненнями медичної науки і практики з удосконаленням професійної майстерності та розширення фахової компетенції.
  • Сприяння інноваційному розвитку особистості, її здатності адаптуватись до умов стрімкозмінного суспільства.
  • Стимулювання потреби у загальній та професійній самоосвіті.
  • Формування потреби особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку, орієнтації особи на збереження та примноження гуманістичних суспільних цінностей.
  • Здійснення за підсумками навчання спеціалістів комплексної оцінки професійних знань, умінь  і  навичок,  ділових  якостей  і вироблення на цій підставі  рекомендацій  керівникам  закладів  з подальшим їх впровадженням.

Навчальні заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських та практичних занять у кабінетах закладу освіти та лікувально-профілактичних закладах міста.

Під час проведення теоретичних та практичних занять слухачі знайомляться з сучасними діагностичними та лікувальними технологіями, досягненнями медичної науки, питаннями медичної психології, паліативної та хоспісної медицини, інфекційної безпеки та інфекційного контролю, охорони праці, медичної етики та деонтології, вивчають чинні нормативно-правові документи у сфері охорони здоров’я, формують сучасні підходи до здорового способу життя. Значна увага в підготовці молодших спеціалістів приділяється наданню невідкладної медичної допомоги та проведенню реанімаційних заходів. З цією метою використовуються стандартизовані протоколи, фантоми, муляжі, перегляд навчальних відеофільмів тощо.

Керівник курсами підвищення кваліфікації Боришкевич А.П.

тел. 098-077-23-15


Заняття з теми “Інтегроване ведення хвороб дитячого віку”


Під час занять з невідкладної допомоги

 Заняття з медичної інформатики

Відвідування музею слухачами курсів