Навчальна робота


Турбота про людину має стати сенсом життя кожного

«Сьогодні навчальний заклад розвивається впевненими, життєстверджуючими кроками. Про нас знають і мріють тут навчатися сотні молодих людей», - говорить заступник директора з навчальної роботи.
У структурі коледжу функціонує три відділення: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Післядипломна освіта». На сьогодні в коледжі навчається понад 500 студентів.
Основною метою освітнього процесу є досягнення високої якості освіти та конкурентоспроможність випускника коледжу. Саме тому освітньою стратегією роботи педагогічного колективу є формування творчого, компетентного студента через створення сприятливого освітнього середовища та високий професіоналізм викладача.
Для організації освітнього процесу в коледжі створена матеріально-технічна база, яка постійно зміцнюється та поповнюється, що забезпечує високий рівень підготовки фахівців і відповідає сучасним вимогам освіти.

Навчання в коледжі відбувається у трьох навчальних корпусах, де обладнано 43 навчальні кабінети. Усі вони мають достатнє матеріально-технічне та методичне забезпечення. До послуг студентів та працівників коледжу  - два комп'ютерних класи, підключених до мережі Інтернет. Навчальний заклад має гуртожиток, два буфети, читальну та актову залу, спортивні майданчики, тренажерний клас.

Освітній процес в коледжі забезпечує 65 викладачів: 56 - штатний, 75% - з вищою кваліфікаційною категорією. Серед них - відмінники освіти України, Заслужений працівник охорони здоров'я України, кандидати педагогічних наук, аспіранти.

Викладачами коледжу запроваджуються інноваційні технології, що відповідають вимогам часу і досягненням медичної науки, створюються науково-методичні рекомендації, спрямовані на удосконалення освітнього процесу. Інформаційно-комунікаційні технології навчання сприяють доступності та ефективності отримання інформації студентами.
Творча атмосфера базується на принципах педагогічної взаємодії, співтворчості, співробітництва та створює ситуацію успіху для кожного студента, а їх професійне зростання забезпечує розвиток індивідуальних особливостей та можливостей.

Невід'ємною складовою діяльності коледжу є наукова робота. Коледж успішно співпрацює з багатьма закладами вищої освіти та підтримує міжнародні зв'язки.
Метою співпраці є проведення спільної наукової та навчально-методичної роботи, а також підвищення фахового рівня викладачів коледжу.

Маючи великий досвід підготовки молодших спеціалістів у галузі охорони здоров'я, заклад готує фахівців якісно нового рівня компетентності, загальної культури, творчої ініціативи, спеціалістів, здатних не тільки виконувати призначання лікаря, а й забезпечити догляд за пацієнтом з врахуванням його індивідуальних особливостей.
Про високий рівень фахової підготовки свідчать щорічні результати ліцензійного незалежного тестування, яке проводить Міністерство охорони здоров'я України, де студенти-випускники показують гарні результати.
Студенти коледжу – активні, творчі особистості. З метою формування наукової еліти в медицині в освітньому закладі проводяться студентські олімпіади, переможці яких нагороджуються дипломами та пам'ятними відзнаками.

Для підвищення освітнього і професійного рівня студентів проводяться предметні тижні, у ході роботи яких викладачі мають можливість презентувати свої науково-методичні здобутки, проводять конференції, тематичні виховні години, заняття із застосуванням нетрадиційних методів навчання, активно впроваджуючи інноваційні, інтерактивні та технології особистісно-орієнтованого навчання.

На заняттях студенти працюють з прикладними програмами. Програма "Pacient" дає можливість створювати історію хвороби, заповнювати лабораторні дані за допомогою листка лабораторних досліджень, проводити роботу з температурним листом та інше.
Робота з програмою "Diagtest" допомагає встановити діагноз, провести обстеження спеціалістами, формує навички роботи з документацією. Ця програма використовується на практичних заняттях з клінічних дисциплін.

В практику роботи закладу впроваджено використання освітніх інновацій за допомогою інформаційно-мережевої системи коледжу та інформаційної бази G Suite for Education.

Інформаційні технології, які формують сучасного фахівця у коледжі, відповідають потребам сьогодення.