Навчальна робота

Освіта – один з базових соціальних компонентів у житті кожної людини. На сучасному етапі освіта в Україні перебуває в стадії потужної трансформації і формування нової високоінтелектуальної моделі. Питання діджиталізації, інформатизації освітнього процесу та оновлення змісту освітніх компонентів на основі компетентнісного підходу диктують закладам освіти умову змінюватись «у ногу з часом»!

Заклад, який відповідає усім сучасним викликам освіти!

Освітня стратегія

удосконалення фахової підготовки молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів з медичною освітою шляхом підвищення професіоналізму викладачів та створення у коледжі відповідного освітнього простору.

Освітня мета

підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця в галузі медицини, здатного до самоосвіти, саморозвитку та адаптації до умов ринку

Принципи роботи

Cтудентоцентризм

Гуманізм

Колегіальність

Діджиталізація

Професіоналізм

Інноваційність

Освітня платформа

Микола Драч

Заступник директора з навчальної роботи

mykola.drach@nvmk.org.ua