Навчальна робота


Турбота про людину має стати сенсом життя кожного

«Сьогодні навчальний заклад розвивається впевненими, життєстверджуючими кроками. Про нас знають і мріють тут навчатися сотні молодих людей», - говорить заступник директора з навчальної роботи Колесник Людмила Анатоліївна, викладач вищої категорії, викладач-методист, яка працює в закладі вже багато років та вміло організовує навчально-методично роботу.
У структурі коледжу функціонує три відділення: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Післядипломна освіта». На сьогодні в коледжі навчається понад 700 студентів.
Основною метою навчального процесу є досягнення високої якості освіти та конкурентноспроможність випускника коледжу. Саме тому освітньою стратегією роботи педагогічного колективу є формування творчого, компетентного студента через створення сприятливого освітнього середовища та високий професіоналізм викладача.
Для організації навчально-виховного процесу в коледжі створена матеріально-технічна база, яка постійно зміцнюється та поповнюється, що забезпечує високий рівень підготовки фіхівців і відповідає сучасним вимогам освіти.

Навчання в коледжі відбувається у трьох навчальних корпусах, де обладнано 43 навчальні кабінети. Усі вони мають достатнє матеріально-технічне та методичне забезпечення. До послуг студентів та працівників коледжу - два комп'ютерних класи, підключених до мережі Інтернет. Навчальний заклад має гуртожиток, два буфети, читальну та актову залу, спортивні майданчики, тренажерний клас.

Навчально-виховний процес в коледжі забезпечує 77 викладачів: 61 - штатний, 75% - з вищою атестаційною категорією. Серед них - відмінники освіти України, Заслужений працівник охорони здоров'я України, кандидати педагогічних наук, аспіранти.

Викладачами коледжу запроваджуються в навчальний процес інноваційні технології, що відповідають вимогам часу і досягненням медичної науки, створюються науково-методичні рекомендації, спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу. Інформаційно-комунікаційні технології навчання сприяють доступності та ефективності отримання інформації студентами.
Творча атмосфера в навчальному закладі базується на принципах педагогічної взаємодії, співтворчості, співробітництва та створює ситуацію успіху для кожного студента, а їх професійне зростання забезпечує розвиток індивідуальних особливостей та можливостей.

Невід'ємною складовою частиною навчальної діяльності коледжу є наукова робота. Коледж успішно співпрацює з багатьма навчальними закладами ІІІ – ІV рівнів акредитації та підтримуює міжнародні зв'язки.
Метою співпраці є проведення спільної наукової та навчально-методичної роботи, а також підвищення фахового рівня викладачів коледжу.

Маючи великий досвід підготовки молодших спеціалістів у галузі охорони здоров'я, навчальний заклад готує фахівців якісно нового рівня компетентності, загальної культури, творчої ініціативи, спеціалістів, здатних не тільки виконувати призначання лікаря, а й забезпечити догляд за пацієнтом з врахуванням його індивідуальних особливостей.
Про високий рівень фахової підготовки свідчать щорічні результати ліцензійного незалежного тестування, яке проводить Міністерство охорони здоров'я України, де студенти-випускники показують гарні результати.
Студенти коледжу – активні, творчі особистості. З метою формування наукової еліти в медицині в навчальному закладі проводяться студентські олімпіади, переможці яких нагороджуються дипломами та пам'ятними відзнаками.

Для підвищення освітнього і професійного рівня студентів проводяться предметні тижні, у ході роботи яких викладачі мають можливість презентувати свої науково-методичні здобутки, проводять конференції, тематичні виховні години, заняття із застосуванням нетрадиційних методів навчання, активно впроваджуючи інноваційні, інтерактивні та технології особистісно-орієнтованого навчання.

На заняттях студенти працюють з прикладними програмами. Програма "Pacient" дає можливість створювати історію хвороби, заповнювати лабораторні дані за допомогою листка лабораторних досліджень, проводити роботу з температурним листом та інше.
Робота з програмою "Diagtest" допомагає встановити діагноз, провести обстеження спеціалістами, формує навички роботи з документацією. Ця програма використовується на практичних заняттях з клінічних дисциплін.
В комп'ютерному кабінеті зібрані тематичні та контролюючі тестові програми з усіх предметів, тести для конкурсу "Кращий за професією", тести до державних іспитів "Крок М" та інформаційна база тестів, розміщених на веб-сайті коледжу.
Інформаційні технології, які формують сучасного фахівця у коледжі, відповідають потребам сьогодення. Високопрофесійний та згуртований педагогічний колектив постійно працює над оновленням навчального процесу, дбає про якісну підготовку медичних кадрів, впроваджуючи нові форми і методи навчання та виховання молоді.