Відділення «Профільної освіти»

Контингент відділення формується з випускників закладів загальної середньої освіти

(база 9 класів та 11 класів) за двома спеціалізаціями.

Спеціалізація
«Лікувальна справа»

 • Українська мова
 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова
 • Історія України
 • Всесвітня історія
 • Громадянська освіта
 • Математика (алгеб. і поч. аналізу та геометрія )
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Фізика і астрономія
 • Хімія
 • Захист України
 • Фізична культура
 • Інформатика
 • Українська мова*
 • Українська література*
 • Іноземна мова*
 • Математика*
 • Біологія і екологія*
 • Фізика і асторономія*
 • Фізична культура/Фізичне виховання
 • Основи екології та профілактичної медицини
 • Історія України
 • Основи права
 • Культурологія
 • Основи економічної теорії
 • Основи латинської мови з медичною термінологією
 • Основи загальної та медичної психології
 • Основи медичної інформатики
 • Анатомія людини
 • Медична хімія
 • Фізіологія
 • Фармакологія та медична рецептура
 • Мікробіологія
 • Медична біологія
 • Основи біологічної фізики та медична апаратура
 • Патоморфологія та патофізіологія
 • Безпека життєдіяльності
 • Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка

* лише для студентів, що навчаються на базі 9 кл.

Спеціалізація
«Сестринська справа»

 • Українська мова
 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова
 • Історія України
 • Всесвітня історія
 • Громадянська освіта
 • Математика (алгеб. і поч. аналізу та геометрія )
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Фізика і астрономія
 • Хімія
 • Захист України
 • Фізична культура
 • Інформатика
 • Мистецтво
 • Українська мова*
 • Українська література*
 • Іноземна мова*
 • Математика*
 • Біологія і екологія*
 • Фізика і астрономія*
 • Фізична культура/Фізичне виховання
 • Основи екології та профілактичної медицини
 • Історія України
 • Основи правознавства
 • Культурологія
 • Основи економічної теорії
 • Основи латинської мови з медичною термінологією
 • Основи психології та між особове спілкування
 • Основи медичної інформатики
 • Анатомія людини
 • Фізіологія
 • Фармакологія та медична рецептура
 • Медична хімія:
 • Мікробіологія
 • Медична біологія
 • Основи медсестринства
 • Основи біологічної фізики та медична апаратура

* лише для студентів, що навчаються на базі 9 кл.

Основні завдання

Забезпечення високого рівня підготовки і підвищення вихідного рівня знань студентів

Вдосконалення системи контролю за навчанням

Максимально ефективна і якісна підготовка студентів до ДПА у формі ЗНО

Реалізація потреби кожного студента в професійному самовизначенні

Ольга Гутель

Завідувач відділення «Профільна освіта»

gutel.olga@nvmk.org.ua