Відділення “Сестринська справа”

Завідуюча відділенням «Сестринська справа» – Дуда-Ільчук Оксана Петрівна,  спеціаліст вищої категорії.

Реформа медсестринства, що відбулася в Україні передбачає підготовку медичної сестри нового типу. Медична сестра сьогодні здійснює як догляд за пацієнтами в лікувально-профілактичних закладах так і в домашніх умовах, ретельно виконує доручення лікарів, спостерігає та повідомляє лікаря про стан пацієнта, у разі відсутності лікаря надає невідкладну допомогу, заповнює медичну документацію, проводить профілактичні заходи, спрямовані на попередження захворювань.
Навчально-методичний процес зі спеціальності «Сестринська справа» за кваліфікацією «Сестра медична» здійснюється згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та за освітньо-професійною програмою відповідно до вимог МОН України.
Викладачі відділення беруть активну участь у підготовці студентів до обласного конкурсу фахової майстерності «Ескулап».
Здобувши високий професійний рівень в стінах Аlma Mater, випускники відділення «Сестринська справа» самовіддано працюють в різних медичних установах району, області, країни та за її межами.
Враховуючи результати проходження та захисту студентами переддипломної практики, складання ліцензованого іспиту Крок М Сестринська справа та комплексного іспиту з фаху, а також за результатами відгуків керівників ЛПЗ, де працюють випускники відділення, можна впевнено констатувати, що рівень підготовки медичних сестер відповідає державним вимогам.
Кваліфікація спеціаліста «Сестра медична» дає змогу випускникам працювати на посадах медичних сестер в установах охорони здоров’я різного профілю.