Відділення “Сестринська справа”


Паламарчук Тетяна Юріївна, завідувачка відділення «Сестринська справа» – лікар-неонатолог вищої категорії, викладач педіатрії І категорії.
Реформа медсестринства, що відбулася в Україні передбачає підготовку медичної сестри нового типу.
Медична сестра сьогодні здійснює як догляд за пацієнтами в лікувально-профілактичних закладах так і в домашніх умовах, ретельно виконує доручення лікарів, спостерігає та повідомляє лікаря за станом пацієнта, у разі відсутності лікаря надає невідкладну допомогу, заповнює медичну документацію, проводить профілактичні заходи, спрямовані на попередження захворювань.
Навчально-методичний процес зі спеціальності «Сестринська справа» за кваліфікацією «Медична сестра» здійснюється згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та за освітньо-професійною програмою відповідно до вимог МОН України.
За час існування навчального закладу було підготовлено понад півтори тисячі медичних сестер.
Викладачі відділення беруть активну участь у підготовці студентів до обласного конкурсу фахової майстерності «Ескулап».
Здобувши високий професійний рівень в стінах Аlma Mater, випускники відділення «Сестринська справа» самовіддано працюють в різних медичних установах району, області, країни та за її межами.
Враховуючи результати проходження та захисту студентами переддипломної практики, складання ліцензованого іспиту «Крок–М» «Сестринська справа» та комплексного іспиту з фаху, а також за результатами відгуків керівників ЛПЗ, де працюють випускники відділення, можна впевнено констатувати, що рівень підготовки медичних сестер відповідає державним вимогам.
Кваліфікація спеціаліста «Медична сестра» дає змогу випускникам працювати на посадах медичних сестер в установах охорони здоров'я різного профілю.


Тетяна Юріївна з групою студентів в кабінеті педіатрії


Паламарчук Т.Ю. зі студентами відділення «Сестринська справа»