Методичне об’єднання кураторів академічних груп

Мета діяльності методичного об’єднання кураторів академічних  груп:  

 •   удосконалення науково-методичного рівня організації виховної роботи в закладі освіти
 •  вивчення і узагальнення кращого досвіду комплексного підходу до організації виховного процесу в студентських групах  
 •   запровадження досягнень світової педагогічної науки, традицій національної педагогіки 
 •   інтеграція різних напрямків виховання та ефективна співпраця усіх структурних підрозділів коледжу 

Важливою складовою освітнього процесу Новоград-Волинського медичного фахового  коледжу є ефективна співпраця та обмін досвідом кураторів академічних  груп у методичному об’єднанні, завдання якого визначаються метою виховної роботи у вищій школі і характеризуються багатовекторністю напрямів, спрямованих на формування громадських, соціально-культурних та професійних якостей майбутнього фахівця, залучення студентів до наукової роботи, творчої діяльності, до духовних надбань українського народу. Незаперечним є те, що робота куратора групи передбачає створення здорового морально-психологічного клімату в колективі, спонукає студентів до активної громадської позиції, творчих ініціатив, протидії антисоціальним та антикультурним явищам; підтримує саморозвиток особистості, її самостійності.

Очолює методичне об’єднання керівників академічних груп заступник директора з гуманітарної освіти і виховання Ніна Олександрівна Мороз.

  Складовими системи роботи методичного об’єднання кураторів академічних  груп є:

 •   Організаційне забезпечення роботи кураторів груп.
 •   Основною організаційною формою роботи куратора зі студентською групою є години спілкування, які проводяться 1 раз на тиждень.

Години спілкування є важливим чинником проведення інформаційної, адаптаційної, професійно-орієнтовної, виховної, культурно-просвітницької роботи в студентській групі. Вони є організаційною формою проведення зустрічей з психологами, спеціалістами з права, представниками різних просвітницьких організацій, ветеранами війни і праці, випускниками коледжу, представниками Студентської ради, проведення тематичних вечорів (зустрічей) та ін.

Значну організаційну роль у роботі куратора групи відіграє наявність

Плану виховної роботи академічної групи.

  Структура плану виховної роботи куратора академічної групи:

 •   Завдання національного виховання студентської молоді.
 •   Напрями виховної роботи та їх завдання.
 • Основна інформація про студентів групи.
 • Психолого-педагогічний портрет групи /результати спостережень,  успішності, психологічних досліджень/
 • Список студентів, що мешкають в гуртожитку.
 • Соціально-педагогічний паспорт групи.
 • Перелік доручень студентів групи.
 • План-сітка виховної роботи куратора групи.
 • Тематичний план виховної роботи на рік.
 • Графіки проведення годин спілкування, зустрічей з психологом, чергування в коледжі, випуск газети «Vita studio», відкритих годин спілкування.
 • Щоденний облік роботи куратора групи.
 • Паспорт студентської групи.
 • Звіти куратора групи про роботу.

Методичне забезпечення роботи кураторів груп

Складовими методичного забезпечення роботи кураторів груп є:

 •   Положення про методичне об’єднання кураторів груп.
 •   Положення про куратора навчальної групи.
 •   План виховної роботи куратора навчальної групи.
 •  Матеріали методичного та просвітницького характеру на допомогу  куратору групи.
 •   Проведення семінарів-практикумів для молодих кураторів груп.
 •  Проведення різноманітних науково-методичних семінарів та психологічних тренінгів.
 •  З метою підвищення методичного та наукового рівня кураторів навчальних груп в рамках роботи методичного об’єднання у 2020-2021 навчальному році заплановано.
 • Методично-організаційний семінар: «Організація виховної роботи. Планування виховної роботи куратора  навчальної групи. Основні вимоги до документації».
 • Круглий стіл за участю кураторів груп та членів студентського парламенту “Безпечне освітне середовище коледжу”.
 • Вільний мікрофон: «Результативні шляхи мотивування навчальної та громадської активності студентів».
 • Семінар-практикум: «Сучасні виховні технології в системі роботи куратора навчальної групи».
 • Полілог: «Взаємини у системі «викладач-студент».
 • Коло відгуків: «Моніторинг якості виховної роботи у студентських групах за навчальний рік».

  Психологічний супровід роботи кураторів груп

Основні нарямки : 

 •   організація наставництва для молодих кураторів груп;
 •   психолого-методичне і теоретичне забезпечення роботи кураторів груп;
 • проведення психологічного консультування для  кураторів груп;
 • робота психолога в гуртожитку коледжу;
 • проведення індивідуальних та групових консультацій психолога для студентів;
 • проведення годин спілкування з психологом;
 • інформаційні та просвітницькі виступи психолога на виховних та просвітницьких загальноколеджних заходах;
 • надання допомоги кураторів у проведенні психологічних досліджень в академічних групах, гуртожитку.

У 2020-2021 навчальному році в рамках засідань методичного об’єднання кураторів навчальних груп заплановано проведення консультацій психолога з питань:

 •   стан адаптації студентів нового набору;
 •   ефективні прийоми стимулювання активності студентів.;
 •   ефективне маніпулювання. Техніки впливу та захисту;
 •   конфлікти між різними учасниками освітнього процесу, проблеми булінгу, кібербулінгу і насильства в студентському середовищі;
 •   психодіагностика студентів академічних груп;
 •   доступність та універсальний дизаїн коледжу;
 •   емоції на робочому місці;
 •  захист дітей від сексуального насилля в Інтернеті: освітній проект “Stop sexting”;
 •   професійна деформація особистості і як її оминути.

Стимулювання роботи кураторів груп

     Моральне стимулювання роботи  кураторів навчальних груп базується на визначенні кращих кураторів груп та вшануванні їх під час проведення різних заходів, проведенні конкурсу на кращу студентську групу, переможці якого нагороджуються сертифікатом, що дає право здійснити туристичну екскурсію в межах України, а кураторів та старост  груп  – грамотами. Інформація про успішну діяльність керівників груп висвітлюється на інформаційному прес-центрі, сайті коледжу. Кращі науково-методичні напрацювання кураторів груп, яким дана висока оцінка експертної комісії, рекомендуються до опублікування у «Методичному віснику коледжу».

  Заступник директора з гуманітарної освіти і виховання Мороз Ніна Олександрівна Педагогічний стаж – 38 років. Вища кваліфікаційна категорія, викладач-методист. Викладач БЖД та охорони праці. З 1999 року займає посаду заступника директора з гуманітарної освіти і виховання.