Циклова комісія природничо-наукової підготовки загальних дисциплін

Циклова комісія природничо-наукової підготовки загальних дисциплін об’єднує 12 викладачів. Очолює комісію Гутель Ольга Вікторівна, викладач математики та інформатики І кваліфікаційної категорії. Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія – застосування інноваційних педагогічних технологій з метою підвищення активізації пізнавальної діяльності студентів. Працюючи над поставленими перед колективом циклової комісії завданнями, ми впевнені у доцільності і необхідності використання інноваційних педагогічних технологій, що дає можливість суттєво покращити мотивацію студентів до навчального процесу, у них формується зацікавленість та потреба здобувати знання, а це, в свою чергу, забезпечує підвищення ефективності навчання, гарантує досягнення запланованих результатів. Основними напрямками роботи циклової комісії є навчально-виховний та науково-методичний. Поліпшенню навчання і підвищенню рівня та якості знань студентів сприяє творче застосування різноманітних методів і прийомів роботи зі студентами. Викладачі циклової комісії впроваджують нетрадиційні форми і методи організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів. Результатом такого підходу є чітко сплановані та якісно підготовлені і проведені відкриті теоретичні та практичні заняття. Це забезпечує належні умови для виявлення і розвитку творчої активності студентів, формування у них наукового світогляду, підвищення інтересу до навчання та дає можливість узагальнювати і поширювати педагогічний досвід викладачів.

 

Підвищенню якісного рівня знань та перевірці знань студентів допомагають методичні збірники тестових завдань, таблиць, схем, алгоритмів, інструкцій, довідники, тлумачні словники та методичні матеріали для самостійної роботи студентів. З метою пропаганди передового досвіду національної освіти та підвищення науково-методичного рівня викладачі циклової комісії виступають з доповідями під час засідання регіональних та обласних методичних об’єднань, друкують свої методичні доробки у науково-методичних журналах. Найкращі науково-методичні статті друкуються у фахових виданнях.

 

 

В рамках проведення традиційного тижня предметів циклу студенти беруть участь в науково-теоретичних та науково-практичних конференціях та інших позааудиторних заходах, де демонструють неординарність, творчість, глибокі знання та високий рівень інтересу до навчальних предметів. Гідне місце у роботі зі студентами посідає залучення їх до науково-дослідницької роботи. Це сприяє опануванню методології наукових досліджень, удосконалює навички роботи з науковою літературою, розвиває творчу особистість студентів через проведення спостережень та презентацію пошукових проектів. За підсумками роботи творчих груп проводяться звітні конференції. Ми впевнені, що сучасний фахівець повинен не тільки володіти певними знаннями і професійними навичками, а й уміти самостійно підвищувати свій фаховий рівень, працювати творчо, ініціативно, а тому викладацький колектив циклової комісії природничо-наукової підготовки активно працює у напрямку впровадження новітніх педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій: електронних посібників, віртуальних лабораторій. Досягнення викладачів та студентів з предметів циклу підтверджують призові місця з предметних олімпіад, творчих конкурсів.