Циклова комісія природничо-наукової підготовки фундаментальних дисциплін

Голова циклової комісії природничо-наукової підготовки фундаментальних дисциплін – Лашевич Ольга  Олександрівна, спеціаліст вищої категорії.

Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія “Застосування інноваційних педагогічних технологій з метою підвищення активізації пізнавальної діяльності студентів”. Працюючи над поставленими завданнями перед колективом циклової комісії, ми впевнені у доцільності і необхідності використання інноваційних педагогічних технологій, що дає можливість суттєво покращити мотивацію студентів до навчального процесу, у них формується зацікавленість та потреба здобувати знання, а це, в свою чергу, забезпечує підвищення ефективності навчання, гарантує досягнення запланованих результатів. Поліпшенню навчання і підвищенню рівня та якості знань студентів сприяє творче застосування різноманітних методів і прийомів роботи зі студентами. Викладачі циклової комісії впроваджують нетрадиційні форми і методи організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів.

Невід’ємною складовою наукової діяльності циклової комісії є науково-дослідницька діяльність студентів, яка передбачає навчання студентів методології та методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.

В рамках проведення традиційного тижня предметів циклу студенти беруть участь в науково-теоретичних та науково-практичних конференціях та інших позааудиторних заходах, де демонструють неординарність, творчість, глибокі знання та високий рівень інтересу до навчальних предметів.
Підвищенню якісного рівня знань та перевірці знань студентів допомагають методичні збірники тестових завдань, таблиць, схем, алгоритмів, інструкцій, довідники, тлумачні словники та методичні матеріали для самостійної роботи студентів. З метою пропаганди передового досвіду національної освіти та підвищення науково-методичного рівня викладачі циклової комісії виступають з доповідями під час засідання регіональних та обласних методичних об’єднань, друкують свої методичні доробки у науково-методичних журналах. Найкращі науково-методичні статті друкуються у фахових виданнях.

Ми впевнені, що сучасний фахівець повинен не тільки володіти певними знаннями і професійними навичками, а й уміти самостійно підвищувати свій фаховий рівень, працювати творчо, ініціативно, а тому викладацький колектив циклової комісії природничо-наукової підготовки активно працює у напрямку впровадження новітніх педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій: електронних посібників, віртуальних лабораторій. Досягнення викладачів та студентів з предметів циклу підтверджують призові місця з предметних олімпіад, творчих конкурсів.