Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Підвищення практичного рівня цифрової компетентності педагогічних працівників відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб поживачів освітніх послуг