Перелік документів для вступу після 11 класу

Для вступу необхідно подати такі документи

 1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт).
 2. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, біології, мінімальна кількість балів – 100.
 3. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту та додаток до нього.
 4. Ідентифікаційний код.
 5. Документи, що підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та в межах встановлених квот (за наявності).
 6. Медична довідка (форма 086-о) – оригінал або ксерокопію.
 7. Довідка про профщеплення.
 8. 4 фотокартки розміром 3х4 см. (Кольорові)
 9. Паперова папка-швидкозшивач та чотири конверти з діючими марками.
 10. Характеристика.
 11.  Довідка про реєстрацію місця проживання особи.

До особової справи вносяться копії, які звіряються з оригіналами.   Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти регіонального замовлення, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Етапи вступної кампанії


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проживання в гуртожитку за 1 місяць для студентів – 604 грн.

проживання в гуртожитку за 1 добу для вступників – 95 грн.