Перелік документів для вступу після 11 класу

Для вступу необхідно подати такі документи

 1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт).
 2. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, біології, мінімальна кількість балів – 100.
 3. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту та додаток до нього.
 4. Ідентифікаційний код.
 5. Документи, що підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та в межах встановлених квот (за наявності).
 6. Медична довідка (форма 086-о) – оригінал або ксерокопію.
 7. Довідка про профщеплення.
 8. 4 фотокартки розміром 3х4 см. (Кольорові)
 9. Паперова папка-швидкозшивач та чотири конверти з діючими марками.
 10. Характеристика.
 11.  Довідка про реєстрацію місця проживання особи.

До особової справи вносяться копії, які звіряються з оригіналами.   Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти регіонального замовлення, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Етапи вступної кампанії

Етапи вступної компанії Дата
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження  необхідних документів. з  1 липня 2021 року  
Початок прийому заяв та документів в паперовій та елетронній формі 14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити, а також проходять співбесіду  о 18.00 26 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  вступають на основі сертифікатів  зовнішнього незалежного оцінювання. о 18.00  02 серпня 2021 року
Строки проведення вступних іспитів 

Для встуників, які  вступають на місця регіонального замовлення 

Додаткові сесії для встуників, які  вступають на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

з 01 по 13 липня  2021 року

У період з 14 липня по 02 серпня 2021року

Строки проведення  співбесід 24-29 липня 2021 року
Оприлюднення списків осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та  іспитів на місця регіонального замовлення не пізніше 12 години 05 серпня   2021 року
Термін оприлюднення рейтингових  списків вступників  не пізніше 12 години   05 серпня 2021 року
Строки виконання умов до зарахування на місця  регіонального замовлення  закінчується о 12.00  09 серпня 2021 року  
Терміни зарахування вступників

за регіональним замовленням – не пізніше 12.00 години 14 серпня 2021 року;                                                     

за кошти фізичних та юридичних  осіб – не пізніше 12.00 години 20 серпня 2021 року (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних  або юридичних осіб не  пізніше  30 вересня 2021 року)

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення  за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти
не пізніше   20 серпня 2021 року


проживання в гуртожитку за 1 добу для вступників
– 60 грн.
проживання в гуртожитку за 1 місяць для студентів
– 392 грн.