Перелік документів для вступу після 11 класу

Для вступу необхідно подати такі документи

 1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт).
 2. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, біології, мінімальна кількість балів – 100.
 3. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту та додаток до нього.
 4. Ідентифікаційний код.
 5. Документи, що підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та в межах встановлених квот (за наявності).
 6. Медична довідка (форма 086-о) – оригінал або ксерокопію.
 7. Довідка про профщеплення.
 8. 4 фотокартки розміром 3х4 см. (Кольорові)
 9. Паперова папка-швидкозшивач та чотири конверти з діючими марками.
 10. Характеристика.
 11.  Довідка про реєстрацію місця проживання особи.

До особової справи вносяться копії, які звіряються з оригіналами.   Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти регіонального замовлення, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Етапи вступної кампанії

Етапи вступної компанії Дата
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження  необхідних документів. з  1 серпня 2020 року  
Початок прийому заяв та документів в паперовій та елетронній формі 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити, а також проходять співбесіду  о 18.00 22 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  вступають на основі сертифікатів  зовнішнього незалежного оцінювання. о 18.00  01 вересня 2020 року
Строки проведення вступних іспитів  23-29 серпня 2020 року
Строки проведення  співбесід 23-25 серпня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (які проходили співбесіду) не пізніше 12 години 03 вересня   2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години   03 вересня 2020 року
Строки вибору вступниками місця навчання за регіональним замовленням (виконання  вимог до зарахування) закінчується о 12.00  05 вересня 2020 року  
Терміни зарахування вступників

за регіональним замовленням –  не пізніше 12.00 години 13 вересня 2020 року;                                                     

за кошти фізичних та юридичних  осіб – не пізніше 12.00 години 19 вересня 2020 року (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних  або юридичних осіб не  пізніше  30 вересня 2020 року)

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення  за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12.00  21 вересня 2020 року


проживання в гуртожитку за 1 добу для абітурієнтів
– 35 грн.
проживання в гуртожитку за 1 місяць для студентів
– 330 грн.