Перелік документів для вступу після 11 класу

Для вступу необхідно подати такі документи

  1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт).
  2. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови, біології, мінімальна кількість балів – 100.
  3. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту та додаток до нього.
  4. Ідентифікаційний код.
  5. Документи, що підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та в межах встановлених квот (за наявності).
  6. Медична довідка (форма 086-о) – оригінал або ксерокопію.
  7. Довідка про профщеплення.
  8. 4 фотокартки розміром 3х4 см. (Вимоги до фото)
  9. Паперова папка-швидкозшивач та чотири конверти з діючими марками.
  10. Характеристика.

До особової справи вносяться копії, які звіряються з оригіналами.   Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти регіонального замовлення, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Етапи вступної кампанії

Етапи вступної компанії Дата
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту з  1 липня 2019 р.  закінчується 29 липня 2019 року
Початок прийому заяв та документів в паперовій та елетронній формі 10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити, а також проходять співбесіду  о 18.00

22 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів о 18.00

29 липня 2019 року

Строки проведення вступних іспитів  23-28 липня 2019 року
Строки проведення  співбесід 23-25 липня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (які проходили співбесіду) не пізніше 12 години 01 серпня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 01 серпня 2019 року
Строки вибору вступниками місця навчання за регіональним замовленням (виконання вимог до зарахування) закінчується о 12.00 годині  05 серпня 2019 року
Терміни зарахування вступників

за регіональним замовленням –  не пізніше 12.00 години 06 серпня 2019 року;

за кошти фізичних та юридичних  осіб – не пізніше 12.00 години 16 серпня 2019 року (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних  або юридичних осіб не  пізніше  30 вересня 2019 року)

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення  за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 20 серпня 2019 року


проживання в гуртожитку за 1 добу для абітурієнтів
– 35 грн.
проживання в гуртожитку за 1 місяць для студентів
– 330 грн.