Перелік документів для вступу після 11 класу

Для вступу необхідно подати такі документи

  1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт).
  2. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови, біології, мінімальна кількість балів – 100.
  3. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту та додаток до нього.
  4. Ідентифікаційний код.
  5. Документи, що підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та в межах встановлених квот (за наявності).
  6. Медична довідка (форма 086-о) – оригінал або ксерокопію.
  7. Довідка про профщеплення.
  8. 4 фотокартки розміром 3х4 см. (Вимоги до фото)
  9. Паперова папка-швидкозшивач та два конверти з діючими марками.

До особової справи вносяться копії, які звіряються з оригіналами.   Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти регіонального замовлення, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Етапи вступної кампанії

Етапи вступної компанії Дата
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту з 29 червня 2017 р. до  о 18.00 25 липня 2017 року
Початок прийому заяв та документів в паперовій та елетронній формі 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити, а також проходять співбесіду  о 18.00

01 серпня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів о 18.00

08 серпня 2017 року

Строки проведення вступних іспитів та співбесід 02-07 серпня 2017 року
Строки проведення  співбесід 02-04 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (які проходили співбесіду) не пізніше 12 години 08 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 09 серпня 2017 року
Строки вибору вступниками місця навчання за регіональним замовленням (виконання вимог до зарахування) закінчується о 12.00 годині  12 серпня 2017 року
Строки вибору вступниками місця навчання за кошти  фізичних та юридичних осіб не пізніше 16 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників

за регіональним замовленням –  не пізніше 12.00 години 14 серпня 2017 року;

за кошти фізичних та юридичних  осіб – до 18.00 години 18 серпня 2017 року ( в межах ліцензованого обсягу, на решту місць що фінансуються  за кошти фізичних  або юридичних осіб не  пізніше  30 вересня 2017 року)

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 21 серпня 2017 року


проживання в гуртожитку за 1 добу для абітурієнтів
– 35 грн.
проживання в гуртожитку за 1 місяць для студентів
– 330 грн.