Cписок рекомендованих до зарахування на спеціальність 223 «Медсестринство»