Перелік документів для вступу після 9 класу

Для вступу необхідно подати такі документи
  1. Заява вступника.
  2. Свідоцтво про народження.
  3. Свідоцтво про неповну загальну середню освіту та додаток до нього.
  4. Ідентифікаційний код.
  5. Документи, що підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та в межах встановлених квот (за наявності).
  6. 4 фотокартки розміром 3х4 см. (Вимоги до фото)
  7. Медичну довідку (форма 086-о) – оригінал або ксерокопію.
  8. Довідка про профщеплення.
  9. Паперова папка-швидкозшивач та два конверти з діючими марками.

Документи на вступ подаються особисто абітурієнтом. До особової справи вносяться копії, які членами Приймальної комісії звіряються з оригіналами. Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти регіонального замовлення, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Етапи вступної кампанії

Етапи вступної компанії Дата

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування

 о 18.00 14 липня 2017 року 

Строки проведення вступних іспитів та співбесід

 15 – 22 липня    2017 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 24 липня 2017 року

Строки вибору вступниками місця навчання за регіональним замовленням (виконання вимог до зарахування)

закінчується о 12.00 годині  29 липня 2017 року

Зарахування вступників на навчання за кошти регіонального замовлення

не пізніше 12.00       31 липня 2017 року

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

до 18.00 години 18 серпня 2017 року (в межах ліцензованого обсягу, на решту місць що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 30 серпня 2017 року)

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

не пізніше 7 серпня 2017 р.

проживання в гуртожитку за 1 місяць для студентів
– 330 грн.
проживання в гуртожитку за 1 добу для абітурієнтів – 35 грн.