Рубрика: Нормативне забезпечення навчального закладу

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців у Комунальному вищому навчальному закладі «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 1201 Медицина (22 Охорона здоров’я) за спеціальністю 5.12010102 Сестринська справа (223 Медсестринство) 0

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців у Комунальному вищому навчальному закладі «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 1201 Медицина (22 Охорона здоров’я) за спеціальністю 5.12010102 Сестринська справа (223 Медсестринство)

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців у Комунальному вищому навчальному закладі «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради освітньо- кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 1201 Медицина (22 Охорона здоров’я) за спеціальністю 5.12010101 Лікувальна справа (223 Медсестринство) 0

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців у Комунальному вищому навчальному закладі «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради освітньо- кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 1201 Медицина (22 Охорона здоров’я) за спеціальністю 5.12010101 Лікувальна справа (223 Медсестринство)

0

Положення про студентське самоврядування

І Загальні положення Самоврядування – це самостійна громадська діяльність студентів, яка здійснюється ними у відповідності до мети і завдань, що стоять перед студентським колективом. У своїй діяльності студентська Рада керується чинним законодавством, нормативними документами...

Положення про переведення студентів з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (контрактна форма навчання) на навчання за рахунок коштів державного бюджету 0

Положення про переведення студентів з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (контрактна форма навчання) на навчання за рахунок коштів державного бюджету

1. Загальні положення 1.1 Дане Положення розроблене на підставі «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. № 245 (зареєстрованого в...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 0

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  1. Загальні положення 1.1. Нормативно-правова база організації освітнього процесу Положення про організацію освітнього процесу розроблено на основі Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», а також документів, що регламентують окремі аспекти освітньої діяльності...

Положення про порядок переведення,  відрахування та поновлення  студентів 0

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

Схвалено рішенням педагогічної ради та затверджено директором ПОЛОЖЕННЯпро порядок переведення, відрахування та поновлення студентів Загальні положення Дане Положення складено на підставі Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом...

Положення про організацію виробничої та переддипломної практик 0

Положення про організацію виробничої та переддипломної практик

Схвалено рішенням педагогічної ради та затверджено директором Положення Про організацію виробничої та переддипломної практик I. Загальна частина. 1.1. Положення про проведення виробничих і переддипломної практик студентів КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж» розроблене на основі “Положення...