Рубрика: Нормативне забезпечення навчального закладу

0

Положення про студентське самоврядування

І Загальні положення Самоврядування – це самостійна громадська діяльність студентів, яка здійснюється ними у відповідності до мети і завдань, що стоять перед студентським колективом. У своїй діяльності студентська Рада керується чинним законодавством, нормативними документами...

Положення  про переведення студентів з навчання  за рахунок коштів фізичних,  юридичних осіб (контрактна форма навчання)  на навчання за рахунок коштів державного бюджету 0

Положення про переведення студентів з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (контрактна форма навчання) на навчання за рахунок коштів державного бюджету

1. Загальні положення 1.1 Дане Положення розроблене на підставі «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. № 245 (зареєстрованого в...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 0

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  1. Загальні положення 1.1. Нормативно-правова база організації освітнього процесу Положення про організацію освітнього процесу розроблено на основі Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», а також документів, що регламентують окремі аспекти освітньої діяльності...

Положення  про порядок переведення,   відрахування та поновлення   студентів 0

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

Схвалено рішенням педагогічної ради та затверджено директором ПОЛОЖЕННЯпро порядок переведення, відрахування та поновлення студентів Загальні положення Дане Положення складено на підставі Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом...

Положення про організацію виробничої та переддипломної практик 0

Положення про організацію виробничої та переддипломної практик

Схвалено рішенням педагогічної ради та затверджено директором Положення Про організацію виробничої та переддипломної практик I. Загальна частина. 1.1. Положення про проведення виробничих і переддипломної практик студентів КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж» розроблене на основі “Положення...

Положення про порядок створення, організацію і роботу Державної екзаменаційної комісії 0

Положення про порядок створення, організацію і роботу Державної екзаменаційної комісії

Схвалено рішенням педагогічної ради та затверджено директором Положення про порядок створення, організацію і роботуДержавної екзаменаційної комісії І. Загальні положення 1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», галузевих стандартів освіти...

Положення про відділення 0

Положення про відділення

Схвалено рішенням педагогічної ради та затверджено директором Положення про відділення I. Загальна частина. 1.1 Дане положення складене на підставі законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту КВНЗ «Новоград – Волинський медичний коледж» Житомирської...

Положення про методичну раду 0

Положення про методичну раду

Схвалено рішенням педагогічної ради та затверджено директором Положення про методичну раду 1.1. Методична рада діє на підставі законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту КВНЗ «Новоград – Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради....